btw op ligplaatsen

Lees hier meer over de btw-regelingen voor motorboten en boten geschikt voor sport.

btw op ligplaatsen

Per 1 januari 2017 is de verhuur van ligplaatsen btw-vrijgesteld voor boten geschikt voor sport, terwijl de verhuur van ligplaatsen voor motorboten belast is met 21% btw. Daar staat tegenover dat de voorbelasting op kosten en investeringen hiervoor teruggevorderd mag worden. 

Op een rijtje:

- Verhuur van ligplaatsen voor vaartuigen geschikt voor sport door niet-winstbeogende watersportverenigingen is btw-vrijgesteld 

- Sport in deze is zeilen, roeien, kanoën, suppen, (wind)surfen en powerboatracen

- Verhuur ligplaatsen voor motorboten (m.u.v. powerboats) door niet-winstbeogende watersportverenigingen zijn btw-belast  

- verhuur van passantenligplaatsen (ook aan niet leden) voor vaartuigen geschikt voor de sport is btw-vrijgesteld en voor vaartuigen niet geschikt voor de sport is btw-belast.

Tip: De verhuurinkomsten van ligplaatsen voor boten niet geschikt voor de sport kunnen onder omstandigheden vallen onder fondsenwervende diensten. 

Fondsenwervende diensten en leveringen

Fondsenwervende diensten komen voor een btw-vrijstelling in aanmerking als de totale ontvangsten minder zijn dan € 50.000 per jaar. 

let op: het gaat wel om de totale fondsenwervende diensten bij elkaar. Kom je boven deze bedragen? Dan is het hele bedrag belast met btw.

Fondsenwervende diensten kunnen zijn: 

  • Verhuur lig- en passantenplaatsen voor vaartuigen niet geschikt voor de sport
  • Advertenties voor sponsors 
  • Inschrijfgeld wedstrijden 
  • Niet: prestaties inzake eigenlijke sportbeoefening voor leden, zoals hellingen, kranen en verhuur van jukken van boten geschikt voor de sport. Wel: voor boten niet geschikt voor de sport.
  • Niet: giften, contributie

Voorwaarde is wel dat de hoofdactiviteiten van de vereniging gericht zijn op sport en je dus een sportvereniging bent. Denk aan sportlessen en sportactiviteiten, zoals: zeillessen, surfkampen, wedstrijden en/of suptochten. Je kunt de activiteitentoets voor de vennootschapsbelasting gebruiken om te kijken of jouw vereniging fiscaal gezien een sportvereniging is. 

Fondsenwervende leveringen komen voor een btw-vrijstelling in aanmerking als de totale ontvangsten minder zijn dan € 68.067 per jaar

Fondsenwervende leveringen kunnen zijn: 

  • Levering van water, gas en elektriciteit 
  • Kantineontvangsten

(Voor)aftrek van samenhangende kosten

Nu de verhuur van ligplaatsen voor motorboten met btw-belast is, is er wel recht op aftrek van de btw over de (met die verhuur) samenhangende kosten. Zoals bijvoorbeeld btw over de aanschaf en onderhoud van steigers en alle faciliteiten in de haven en ook de kosten van het op diepte houden van de haven en de infrastructuur ervan. 

Voor alle details raadpleeg de website van de belastingdienst voor stichtingen en verenigingen of bel de Belasting Telefoon: 0800 - 0543 (gratis).

Wil je een consult van een belastingadviseur die ook bekend is in de watersport? Het Watersportverbond kent mensen die je kunnen helpen voor een gereduceerd tarief.

De partners van het Watersportverbond