Wet en -regelgeving

Aan welke regelgeving moet je als vereniging voldoen? Denk aan het gebruik van muziek en media, legionella of de rookvrije sportvereniging.

Als verenigingsbestuurder heb je te maken met een grote hoeveelheid aan wet- en regelgeving. 

Op de site voorclubs.sport.nl vind je de Regelhulp Sportbestuur. Deze regelhulp geeft je meer inzicht in de complexiteit van wetten en regels die van toepassing kunnen zijn op jouw sportvereniging en de concrete maatregelen die je als bestuurder moet nemen.


Vrijwilligers

Bij een sportvereniging zijn vaak vrijwilligers actief en een aantal verenigingen heeft ook personeel in dienst. Ga na of je zaken met betrekking tot personeel en vrijwilligers goed geregeld hebt.


AVG

Nieuwe Europese privacyregels brengen nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee én vragen om actie van alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dus ook van verenigingen. Lees meer over de AVG in het dossier ‘personeel en vrijwilligers'.


Accommodatie
Verenigingen hebben een grote verscheidenheid aan accommodaties. Dit varieert van alleen een loods voor het materiaal tot een complete jachthaven met clubhuis/kantine. Voor iedere accommodatie geldt dat deze aan allerlei regels moet voldoen. Lees in de onderstaande artikelen aan welke wet- en regelgeving jouw accommodatie aan moet voldoen. 

Aanbevolen artikelen

Arbowet

Een veelvoorkomende vraag bij verenigingen is of zij onder de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vallen.

Legionella

Hygiëne en gezondheid zijn belangrijke zaken op een vereniging. Het is daarom belangrijk om er alles aan te doen om legionella te voorkomen.

Muziek en media

Bij veel verenigingen wordt muziek gedraaid in het clubhuis. Daarnaast is de kantine soms voorzien van een tv waarop bijvoorbeeld voetbalwedstrijden of andere sportevenementen te zien zijn. Hiervoor dienen verenigingen een vergoeding te betalen.

Rookvrije vereniging

In de kantine van de vereniging is het al niet meer toegestaan, maar bij veel watersportverenigingen wordt er nog gerookt op het buitenterrein. Er zijn een aantal initiatieven die u als vereniging kunnen helpen om een rookvrije vereniging te worden.

Sportkantine

Als je vereniging een kantine beheert, moet je je houden aan de wet- en regelgeving voor sportkantines.

Louise Polet
Verenigingsondersteuning

Vragen over dit dossier? Neem contact met mij op en ik help je verder!

De partners van het Watersportverbond