Holland Windsurfing Series

Informatie over de Holland Windsurfing Series, de Notice of Race, Sailing Instructions en de uitslagen van de Holland Windsurfing Series.

De serie is gericht op de jeugd die wedstrijden wil surfen. Of je nu het nieuwste materiaal, of een oud board en tuigage meebrengt, het maakt niet uit. In deze serie kun je altijd meesurfen! Daarbij weet je zeker dat als je naar een wedstrijddag gaat, dat er een wedstrijd is. Mooi weer, slecht weer, weinig wind, veel wind het maakt niet uit, er wordt een wedstrijd gesurft of anders gewoon veel lol gemaakt want iedereen is erbij.

Op Facebook vindt je actuele informatie over de Holland Windsurfing Series.

 

Kalender Holland Windsurfing Series 2022

(In voorbereiding)  

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Nederlandse Vereniging van Wedstrijdsurfers

 

Data ntb                     Locatie ntb

Start:                                11.00 uur

Start marathon:           12.00 uur

 

Wedstrijdbepalingen

Holland Windsurfing Serie

1. De regels
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor wedstrijdzeilen (RvW) 2017-2020 en WINDSURFING COMPETITIE REGELS (Appendix B)

2. Inschrijving
2.1. Deelnemers kunnen zich inschrijven op de dag van het evenement.
2.2. Deelnemers dienen in bezit te zijn van een startlicentie uitgegeven door het Watersportverbond of een andere Nationale Autoriteit. 2.3 Overeenkomstig het bepaalde in de Bepalingen van het Watersportverbond bij regel 88.2 RvW 2013-2016 heeft het Watersportverbond toestemming verleend in incidentele gevallen zonder startlicentie deel te nemen, aangezien het hier onder meer een instap serie met promotionele doeleinden betreft.

3. Aansprakelijkheid
3.1. De deelnemers aan de wedstrijden doen dit geheel voor eigen rekening en risico. Noch de organisatie, noch het wedstrijdcomité, noch enige andere partij betrokken bij de organisatie van de wedstrijden, zijn aansprakelijk, of kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, welke direct of indirect in verband met de deelname aan deze wedstrijden zou kunnen ontstaan.

4. Wedstrijdklassen
4.1. In de competitie van de HW Serie wordt gevaren in de volgende klassen:

• BIC Techno Open (17+) ;

• BIC Techno U17 ;

• BIC Techno U15 ;

• BIC Techno U13 ;

• Open klasse (zeilmaat tot 9.5 m2) ;

• Open klasse (zeilmaat tot 7.8 m2) ;

• Windsurfer LT;

• Rookies;

• Eventueel clubsurfers voor clubklassement ;

• Rondbodems (zie echter 15.3).

4.2. In de BIC Techno klassen zijn eveneens toegestaan de BIC Core 293D en de BIC Beach 175D.
4.3 Tijdens het surfseizoen kunnen er wijzigingen in de te varen klassen worden aangebracht.

5. Mededelingen
5.1. Mededelingen aan de deelnemers zullen worden vermeld op het mededelingenbord dat geplaatst is bij het raceoffice.
5.2. Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen.
5.2.1. Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen zullen tenminste 30 minuten voor dat zij in werking treden worden bekend gemaakt op het mededelingenbord.

6. Seinen aan deelnemers
6.1. Op de wal.
6.1.1. Seinen op de wal zullen worden gegeven op de mast bij het raceoffice ( indien aanwezig).
6.1.2. Seinvlag Y betekend: "Alle deelnemers moeten een reddingsvest dragen", vanaf het moment dat zij de wal verlaten voor de start, tot het tijdstip dat zij terugkomen aan de wal na de finish.
6.1.3. Als de OW op de wal is getoond zal het waarschuwingssignaal niet eerder worden gegeven dan 15 minuten nadat seinvlag OW is weggenomen.
6.2. Seinen op het water.
6.2.1. Seinvlag L op het start/finish schip betekent: "Blijf op het water voor een volgende start".
6.2.2. Deelnemer in nood: Als hulp van een reddings- of comitéboot nodig is, wordt dit aangegeven door met beide armen van horizontaal naar verticaal te wuiven. Als geen hulp nodig is, wordt dit aangegeven door een gesloten vuist aan de boot te tonen.

7. Programma
7.1. De competitie voor de Holland Windsurfing Serie zal bestaan uit het aantal wedstrijden, dat is vermeld in de jaarkalender.
7.2. Het dagprogramma is als volgt:

Vanaf 09.00 registratie
10:30 Skippersmeeting
11:00 Eerst mogelijke start
15.30 Laatst mogelijke start

Programma 2 Uren van Alphen
11.30 Skippersmeeting
12.00 Start

8. Disciplines
8.1. De te varen discipline is “Courserace” met uitzondering van de wedstrijd “De 2 Uur van Alphen” waarvoor de discipline “Marathon” is.

9. Klassenvlaggen
9.1. De klassenvlaggen worden niet later dan 20 minuten voor de eerste start bekend gemaakt op het mededelingenbord.

10. De wedstrijdbaan
10.1. De wedstrijdbaan en de merktekens, die moeten worden gerond, worden niet later dan 20 minuten voor de start van de race bekend gemaakt op het mededelingenbord.
10.2. Een board mag niet zeilen in het wedstrijdgebied dat is omschreven op het mededelingenbord wanneer daar wedstrijden worden gehouden, behalve tijdens zijn eigen wedstrijd.

11. De merktekens
11.1. De beschrijvingen van de merktekens van de baan, de startlijn en de finishlijn worden niet later dan 20 minuten voor de start van de race bekend gemaakt op het mededelingenbord.

12. De start
12.1. De races worden gestart volgens regel 26 van de RvW.
12.2. De startsignalen worden getoond op het startschip aan de stuurboord zijde van de startlijn.
12.3. Een board dat later start dan 5 minuten na zijn startsein zal zonder verhoor de score DNS krijgen. Dit wijzigt regel A4.
12.4. In afwijking op de “wedstrijdseinen” van de RvW zal een serie geluidsseinen worden gegeven bij het tonen van de EV vlag.
12.5. BIC Techno’s en Jeugd (t/m 16 jaar) Open klasse starten apart vóór de Open klassen indien er meer dan 5 deelnemers in die klassen aanwezig zijn. Er kan worden aangegeven dat er voor bepaalde categorieën een verkorte baan wordt gevaren. Bovenstaande is niet van toepassing bij de 2 Uren van Alphen.

13. Finish
13.1. Boards die niet finishen binnen 15 minuten nadat het eerste board van zijn klasse de baan heeft gevaren en is gefinisht, zullen zonder verhoor de score DNF krijgen. Dit wijzigt regel 35, A4 en A5. Bij de 2 Uur van Alphen wordt 2 uur na de start een eindsignaal gegeven. Een vóór het eindsignaal aangevangen ronde mag worden afgemaakt.

14. Protesten, Verhaal, Verhoren en Hoger Beroepen
14.1. Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdkantoor.
14.2. Protesten en verzoeken om verhaal moeten uiterlijk 15 minuten na de laatste geldige finish van die dag worden ingeleverd.
14.3. Tijdens de laatste wedstrijd dag kan een partij niet later dan 15 minuten na de publicatie van de uitslag van een protest een verzoek tot heropening doen.
14.4. Het protestcomité wordt ter plaatse samengesteld door de leiding van de Holland Windsurfing organisatie, bij afwezigheid daarvan door het wedstrijdcomité.

15. Puntentelling
15.1. De puntentelling is volgens regel A4.1 het “Lage punt systeem”.
15.2. Van iedere wedstrijd zal een Overall uitslag worden gemaakt, hieruit worden de uitslagen per klasse opgemaakt.
15.3. De Rondbodems  worden niet meer in het dagklassement opgenomen, maar in een jaarklassement.
15.4. Deelnemers die gedurende de serie in een andere klasse uitkomen zullen per klasse worden opgenomen in de uitslag.
15.5. Het behaalde punt bij de klassenuitslag per wedstrijd(-dag) telt mee voor de wedstrijdserie.
15.6. Indien niet wordt deelgenomen aan een competitie wedstrijd worden de punten (DNC) als volgt berekend: “aantal competitie deelnemers + 1".
15.7. De puntentelling voor de 2 Uren van Alphen is als volgt: De plaatsingsvolgorde met de daarbij behorende punten wordt berekend door het totaal aantal gevaren ronden binnen de twee uren, met inbegrip van de laatste ronde (uitgevaren na het finishsignaal) en de daarbij behorende finish volgorde.

16. Aftrekraces
16.1. Van iedere deelnemer zal(zullen) het / de slechtste resulta(a)t(en) als volgt worden afgetrokken: Course races incl. marathon Aftrek 1-3 0 4-6 1 7 of meer 2 Dit wijzigt B8 onder A2 RvW

17. Prijzen
17.1. Eerste prijzen zijn er voor de winnaars in alle klassen alsmede voor de beste dame overall.
17.2. Prijzenaantallen kunnen gedurende de serie aangepast worden aan het aantal deelnemers.
17.3 Prijzen in de Windsurferklasse worden door de klasse zelf ter beschikking gesteld.

18. Inschrijfkosten
Inschrijfkosten bedragen € 5,-

Deelnemende verenigingen

Bijgaand de verenigingen die bijdragen aan de Holland Windsurfing Serie. Het zijn allemaal verenigingen die bij het Watersportverbond zijn aangesloten. Samen staan ze sterk en kunnen ze activiteiten als deze ondersteunen en mogelijk maken!

Surfclub Ter Aar
30-12-2007, Algemeen, 
Geerweg 14, 2461 TS Ter Aar
06-30 56 12 13

WSV Almere Centraal
4-3-2007, Algemeen,
Gooimeerdijk-west, Surfstrand Haven 2
1353 CT Almere-Haven,
Clubhuis: 036-5319294
Postbus 70, 1300 AB Almere

WSC Aalsmeer
4-3-2007, Algemeen,
Kudelstaartseweg 20 (Surfeiland) in Aalsmeer.
tel.clubhuis 0297-345441
Secretaris WSCA: Ketelhuis 37,
1431 LS Aalsmeer. tel. 0297-363999

WSC Reeuwijk 
3-3-2006, Algemeen, 
Reeuwijkse Houtwal 2
2811NW Reeuwijk
0182-392276

WSV Zegerplas
3-3-2006, Algemeen, 
Verlengde Aarkade 30,
2406LB Alphen aan den Rijn
0172-476066

WSV Vlietland
3-3-2006, Algemeen, 
Rietpolderweg 12,
2266BM Leidschendam
071-5175557

Surfvereniging Windkracht
2-3-2006, Algemeen, 
Lid via SV Drechtstreek
Baanhoekweg 9;
3313 LA Dordrecht;
Tel. 078-6212510

PZV Amsterdam Windsurfing
Riekerweg 40
1066 BT Amsterdam
Tel: 020-6174008

Bospad 1
2616 LW DELFT

 

De partners van het Watersportverbond