Extra ondersteuning voor motorbootvaarders

01 oktober, 2015

Extra ondersteuning voor motorbootvaarders

Met de oprichting van het Platform Motorboot gaat het Watersportverbond extra ondersteuning geven aan verenigingen en motorbootvaarders. Het doel van dit nieuwe Platform Motorboot is om een producten-, diensten- en activiteitenaanbod te realiseren dat aansluit bij de wensen en behoeften van motorbootvaarders.

"Het een prachtige aanvulling op al het goede werk dat reeds door onze regio-teams wordt verricht“ aldus Joop Simmers, de nieuwe voorzitter van het Platform Motorboot. “Onze 16 regioteams zijn zeer succesvol in het behartigen van de belangen van onze leden op regionaal niveau; nu komt daar extra bij een landelijk werkend platform met de focus op het motorbootvaren.”

Het platform bestaat uit 7 gemotiveerde en ervaren motorbootvaarders met verschillende achtergronden en expertises op de aandachtsgebieden techniek, regelkennis, toertochten, veiligheid en belangenbehartiging. “Fantastisch” zegt Joop Simmers, “dat we er in geslaagd zijn om uit ons grote ledenbestand zulke betrokken pleziervaarders naar dit Platform toe te trekken. “ Het Platform bestaat verder uit de leden Niek Alleijn, Paul Huisman, Anton Schiere, Lia Kolk , Con Struycken en Han van Wieringen.

In goed overleg met onze regioteams en uiteraard luisterend naar de wensen van onze verenigingen gaat het Platform Motorboot de komende tijd aan de slag met deze nieuwe uitdaging waarbij, mogelijk in werkgroepverband, specifieke motorboot gerelateerde onderwerpen op tafel zullen komen.

De leden van het Platform Motorboot stellen zich graag aan je voor, klik hier >> 

Background