Registratiekosten voor maritieme zenders

12 oktober, 2015

Registratiekosten voor maritieme zenders

Op Prinsjesdag maakte kabinet Rutte bekend dat vanaf 1 januari 2016 per geregistreerde maritieme zender €31 per jaar moet worden betaald. Alle eigenaren van bij het Agentschap Telecom geregistreerde zendapparatuur zoals marifoon, AIS of noodzender hebben onlangs een brief hierover ontvangen. Heb je meerdere schepen met elk een eigen zender en roepnaam, dan telt elke registratie apart mee en moet je per schip € 31 betalen.

Het gaat hierbij om een herinvoering van een maatregel die in 2007, onder het kabinet Balkenende,  op aanvraag van onder andere het Watersportverbond was afgeschaft. Reden destijds was dat de inning van de gelden net zoveel zou kosten als de opbrengsten, en dat in een tijd waarin de overheid  de regelgeving en -druk wilde terugdringen. De keuze was toen dus snel gemaakt: in plaats van een retributie van € 50 per jaar werd er toen een kosteloze registratie ingevoerd. Het kabinet Rutte komt nu terug op deze maatregel en is van mening dat de werkzaamheden van het Agentschap Telecom kostendekkend moeten worden doorbelast aan de gebruikers. 

Hoewel een marifoon voor pleziervaart schepen tot 20 meter niet verplicht is, is het Watersportverbond van mening dat een marifoon onmisbaar is voor de veiligheid en de onderlinge communicatie. Niet alleen om te luisteren en berichten te ontvangen maar ook om te zenden. Een marifoon kan van levensbelang zijn. In geval van nood is de marifoon immers de beste manier om hulp in te roepen of eventueel een in nood verkerend schip te helpen.  Het Watersportverbond betreurt het kabinetsbesluit en maakt zich hard voor het in overleg treden met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Voor meer informatie: 
Hylke Steensma, Coördinator Belangenbehartiging

Tel: 030-7513703
hylke.steensma@watersportverbond.nl

Background