Opnieuw aanpak blauwalg Kralingse Plas

09 augustus, 2016

Opnieuw aanpak blauwalg Kralingse Plas

De afgelopen weken heeft iedereen onbeperkt kunnen genieten van de Kralingse Plas. Dat kwam door de aanpak met verdunde waterstofperoxide begin juli. De gemeente constateert nu dat de concentratie blauwalg in de plas groeit en gaat een nieuwe behandeling opstarten en uitvoeren.

Voor een maximaal resultaat worden de waterplanten gemaaid om de waterstofperoxide zo diep mogelijk te kunnen laten doordringen. De zwevende deeltjes waterplant die door het maaien zijn ontstaan, moesten vervolgens twee dagen zakken om de peroxide niet in de weg te zitten. Sinds maandag 8 augustus dient de speciale behandelboot de waterstofperoxide toe.

Niet zwemmen
Net als de vorige keer kunnen recreanten tijdens de behandeling niet zwemmen. Ook honden moeten even uit het water blijven. En het verzoek is om zo weinig mogelijk te varen. Met ieders medewerking kan de behandeling zo goed en snel mogelijk verlopen.

Geen einddatum
Omdat de behandeling nu gebeurt op basis van geconstateerde groei, moet na de toediening van de waterstofperoxide ook de drijflaag van blauwalg worden verwijderd. Om die reden is er nu nog geen vaste einddatum van de behandeling te melden.

Informatie
De gemeente plaatst tekstborden bij en op het strand. Op het strand staan ook oranje attentie-linten. Als de gemeente de borden en de linten heeft verwijderd kan iedereen weer onbeperkt gebruik maken van de plas. Via zwemwater.nl kunnen mensen op de hoogte blijven.

Waarschuwing
Overigens geldt er door de groei van de blauwalgconcentratie sinds 1 augustus een waarschuwing voor de Kralingse Plas. Die is uitgevaardigd door de Omgevingsdienst Midden Holland en is hier te lezen en op de eigen borden van de provincie op het strand. Het is dus sowieso verstandig om nu niet te zwemmen in de Kralingse Plas.

Blauwalg
Blauwalg is een bacterie die misselijkheid en huiduitslag veroorzaakt. Een manier om deze bacterie - in elk geval tijdelijk - te bestrijden is het toevoegen van zeer lage concentraties waterstofperoxide aan het water (10.000 maal lager dan mondwater van de drogist).

Bron foto: Guus krol

Background