Praktijk (ervaar)dag Waddenzee Varen doe je Samen!

14 december, 2016

Praktijk (ervaar)dag Waddenzee Varen doe je Samen!

14 december 2016 - Het Watersportverbond participeert al vanaf het begin in de voorlichtingscampagne “Varen doe je Samen’. Op zaterdag 19 november 2016 is een leerzame praktijkdag georganiseerd op het Wad. Johan Woudstra, lid van het regioteam Fryslân van het Watersportverbond, was er bij en schreef een verslag.

Rond 9.30 uur verzamelde 55 personen zich in de vertrek Terminal te Harlingen. De leeftijd van het gezelschap liep uiteen van heel jong tot een meneer die de 90 was gepasseerd en tot zijn 88ste nog actief watersporter was. Elke deelnemer kreeg een ‘Varen doe je Samen’ tas met interessante informatie over veilig varen en Wadvaren in het bijzonder.

9.45 uur vertrok de veerboot en werden vanaf het winderige bovendek de manoeuvres gevolgd.

Verdeeld in twee groepen werden de cursisten door Scheepswijs onderwezen in het lezen van het water. Vooral vlak bij de havenhoofden en ter hoogte van de Pollendam was dit goed te zien. Het was op dat moment drie uur voor H.W.

Projectleider van ‘Varen doe je Samen’ Rowena van der Maat heette het gezelschap welkom en gaf een korte toelichting over het project en het belang ervan, vooral wat betreft de veiligheid op het water. Vervolgens gaf Lieuwe Klabbers van Rijkswaterstaat (RWS) een presentatie over de werkzaamheden van RWS met betrekking tot het Wad:

 • Beschermen tegen het water
 • Gezondheid van het water
 • Vlotte en veilige vaart

De uitleg over de veranderende vaarweg door het Schuitengat, het Westgat en over de jarenlange monitoring hiervan, was een openbaring. En dan te bedenken dat het allemaal een gevolg is van en samenhangt met afsluiting van de Zuiderzee en de Lauwerszee.

De betonning op orde houden volgens de regels van het IALA (International Association of Lighthouse Authorities), de aanvullende routes, de handhaving, het is een speciaal vakgebied.

Daarna gaf Marianne van der Linden van Scheepswijs een presentatie over wat je nodig hebt om veilig en verantwoord op het Wad te varen:

 • Een goed schip
 • Navigatiekennis met de nodige hulpmiddelen
 • Veiligheidsmiddelen
 • Kennis van stromend water en het getij
 • Kennis van de weersomstandigheden

Vervolgens werden een paar kritieke punten op de route doorgenomen, zoals de aanloop van de Slenk vanuit de West Meep en de aanloop van Harlingen.

Op Terschelling werden de deelnemers in vier groepen verdeeld, en werd de brug van de veerboot Friesland bezocht. Zowel de stuurman als de kapitein vertelden over hun belevenissen bij het oplopen of tegenkomen van recreatievaartuigen. Het is met name spannend bij de kritieke punten zoals Slenk, Slenk/West Meep, aanloop Harlingen en Terschelling. De stuurman gaf aan dat hij in de afgelopen 10 jaar écht wel een verbetering ziet in het vaargedrag van de recreatievaart.

Advies: Jachten die aan de verkeerde kant van het vaarwater varen - blijf aan die kant en ga niet vlak voor het naderen van de veerboot nog naar de goede kant.

In het Maritiem Instituut Willem Barentsz werden de presentaties voortgezet in een collegezaal, waar de zeekaart voor het westelijk Waddengebied klaar lag.

Jan Almoes, kapitein van de Koegelwiek (snelle veerboot), gaf een boeiend betoog over zijn ervaringen op het Wad. Jan is zelf zeiler en kan zich goed inleven in de vaarrecreant. Hij gaf dan ook een aantal praktische tips/adviezen/wetenswaardigheden.

 • Rederij Doeksen is concessie plichtig, hetgeen betekent dat onder andere elke afwijking of vertraging van het vaarschema moet worden gemeld aan het Ministerie in Den Haag.
 • Als de zeegang in het Stortemelk meer dan 2 meter is wordt er niet naar Vlieland gevaren.
 • Ontmoetingen met de deelnemers van een zeilrace kunnen spannende momenten opleveren.
 • Ook hier weer, als je aan de verkeerde kant zit, blijf daar als de snelboot nadert.
 • Kijk regelmatig achterom je verlijert zomaar.
 • Luister komend van Harlingen tot de BS2 uit op kanaal 10, en ga vervolgens over op kanaal 2 van de Brandaris.
 • Mist kan snel opkomen (vochtige lucht ontmoet koude zeewater). Ga dan buiten de geul voor anker, en meld je bij de Brandaris.
 • Zorg voor een goede radarreflector.
 • Als de snelboot de Slenk nadert meldt hij zich bij de Brandaris. Je bent dan gewaarschuwd, zet desnoods een bulletalie.
 • Bij uitvaren haven Terschelling bij vloed wordt je naar de groene kant gezet, wacht even bij nadering snelboot.

Vervolgens kwam Marianne van der Linden weer aan het woord. Zij ging voornamelijk in op een stuk inzicht in je eigenvaardigheid en waar je nog aan zou kunnen werken.

De vraag was welke droomreis op het Wad zou je willen maken (en welke (nautische)vaardigheden heb je daarvoor nodig).

Verschillende opties kwamen aan de orde:

 • De Richel is een perfecte plek om droog te vallen, maar doe dat niet bij NO wind.
 • Bij droogvallen altijd ruim vooruit denken, wat doet de wind, hoe zit het met naburige scheepvaart (hekgolven).
 • Als je beginnend Wadvaarder bent, doe dan nieuwe dingen één voor één.

Met de snelboot Tiger voer iedereen weer naar Harlingen. Jan Almoes liet het gezelschap in groepjes verdeeld de imposante ‘cockpit’ zien, een belevenis op zich.

Het was een leerzame en interessante dag georganiseerd door ‘Varen doe je Samen’ en Scheepswijs.

Johan Woudstra, lid van het regioteam Fryslân van het Watersportverbond
Zie ook Varen doe je samen! 

Background