Vierde btw informatie avond ook weer druk bezocht

22 december, 2016

Vierde BTW informatie avond ook weer druk bezocht

Nieuwegein, 22 december 2016 - De laatste BTW informatieavond in 2016 bracht ruim 60 verenigingsbestuurders naar Nieuwegein om daar geïnformeerd te worden over de wijzigingen in de btw-regeling, die per 1 januari 2017 ingaat.

Vanaf de uitspraak van het Europees Hof van Justitie in februari heeft het Watersportverbond zich, samen met haar partners, ingezet om alle vaartuigen btw-vrijgesteld te houden. De staatssecretaris blijft echter van mening dat het varen met motorboten niet gezien kan worden als sport. Het wetsvoorstel is op 20 december jongstleden ongewijzigd door de Eerste Kamer aangenomen.

Verenigingen die ligplaatsen verhuren aan zowel zeil- als motorboten, moeten per 1 januari 2017 btw heffen op de ligplaatsen van motorboten. Ligplaatsen voor zeilboten zijn vrijgesteld. Dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor de administratie van de verenigingen.

Evenals de voorgaande informatie-avonden legt Pieter Tielemans, lid van het College van Deskundigen van het Watersportverbond, aan de hand van voorbeelden uit wat de gevolgen van de nieuwe regeling kunnen zijn.  Hij adviseert niet te lang te wachten met de btw-aangifte. Veel vragen uit de zaal werden door hem beantwoord. Zo meldde een vereniging “onze penningmeester is opgestapt omdat hij de extra werkzaamheden in verband met de nieuwe btw-regeling niet zag zitten, wat moeten we nu doen?” Pieter adviseerde om de administratie in ieder geval goed op orde te maken en te houden, en natuurlijk een nieuwe penningmeester te zoeken. Mocht er op  korte termijn geen penningmeester gevonden kunnen worden, kun je altijd nog een professionele administrateur inhuren.

Advies op maat
Aangesloten verenigingen kunnen gebruik maken van het aanbod dat is ontwikkeld voor verenigingen. Voor een zeer gunstig tarief kan de vereniging een individueel btw-advies krijgen of gezamenlijk in een bijeenkomst met maximaal vier verenigingen. Dit laatste heeft als voordeel dat je ook nog kennis en vragen kunt delen.

Bekijk de presentatie van de informatieavond hier

Lees hier meer over advies op maat

Belangstelling voor een informatieavond?
Op 18 januari 2017 is er nog een informatieavond in het Huis van de Sport in Nieuwegein.

Voor verenigingen die lid zijn van het Watersportverbond of de VNM zijn de avonden gratis, voor niet leden zijn de kosten € 70,--.

Aanmelden voor een van de avonden kan hier.

Background