Recreatievaarders tevreden over de vaarwegen in Nederland

30 augustus, 2017

Recreatievaarders tevreden over de vaarwegen in Nederland

De regioteams van het Watersportverbond vertegenwoordigen de belangen van de watersport en de bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen. Zo praten de zestien regioteams o.a. mee over de bedieningen van bruggen en over het maaien van waterplanten. Ook zetten zij zich in voor het goed bevaarbaar houden van de infrastructuur en vaarwegen in Nederland. Uit recent onderzoek van het platform Water Ontmoet Water (WoW) onder ruim 2.500 recreatievaarders blijkt dat de Nederlandse recreatievaarders zeer tevreden zijn over de kwaliteit en veiligheid op de vaarwegen van Rijkswaterstaat.

Meer dan acht op de tien ondervraagden is tevreden over het beheer van de vaarwegen in Nederland in het algemeen. Over het beheer van de laatst gevaren vaarweg zijn gebruikers van vaarwegen van Rijkswaterstaat bijna net zo tevreden als gebruikers van provinciale vaarwegen (85 versus 86 procent). Verder zijn gebruikers van vaarwegen van Rijkswaterstaat tevreden over voorzieningen langs de laatst gevaren route. De gebruikers van provinciale vaarwegen zijn meer tevreden over de verkeersveiligheid.

Uit het onderzoek komen ook een aantal aandachtpunten naar voren. Voor zowel Rijkswaterstaat als de provincie zijn dit (verkeers)informatie en bediening van op afstand bediende bruggen en sluizen. Daarnaast geven recreatievaarders aan dat de wacht- en passeertijd bij bruggen van Rijkswaterstaat beter kan. Bij de provincie is de informatieverstrekking over (onverwachte) stremmingen op de route van de recreatievaarder een verbeterpunt. De betrokken vaarwegbeheerders bekijken naar aanleiding van het onderzoek van WoW welke acties zij kunnen oppakken.

Meer informatie en het complete onderzoeksrapport is te vinden op de website van platform WoW. Wilt u meer weten over de werkzaamheden van uw regioteam? Klik dan hier. 

Background