Nieuwe 'Varen doe je samen' film zelfs in het Fries

22 februari, 2017

Nieuwe ‘Varen doe je samen’ film zelfs in het Fries

22 februari 2017 - Tijdens Boot Holland heeft de première plaatsgevonden van de informatiefilm over veilig varen tussen Lemmer en Delfzijl.

Met deze film, waarvan zelfs een Friese editie is gemaakt, krijgt de vaarweggebruiker handreikingen om vlot en veilig te varen, waardoor de veiligheid tussen beroepsvaart en recreatievaart op deze vaarweg wordt vergroot. Overigens lijkt het aan informatie over de drukke vaarroute van het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborgkanaal en het Eemskanaal inmiddels niet te ontbreken. (varendoejesamen.nl – hier staat de Friese versielemmer-delfzijl.nl, Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl – Rijkswaterstaat)

Het Watersportverbond is lid van de stichting 'Varen doe je samen'.
Background