Sprong over het IJ

12 januari, 2017

Sprong over het IJ

12 januari 2017- Het college van B&W van Amsterdam heeft 10 januari 2017 het principebesluit genomen voor de bouw van een brug over het oostelijk deel van het IJ op de kop van het Java eiland. De realisatie hiervan kan nog wel enkele jaren gaan duren. Tevens is het besluit genomen om de pont verbindingen over het IJ te gaan intensiveren. Het besluit voor de aanleg van een tweede brug bij het Stenen Hoofd is uitgesteld. Het college wil eerst de ontwikkeling van de bouw van nieuwe woningen in noord afwachten.

Het regioteam West-Holland is vanaf de kick-off bijeenkomst op 2 maart 2015 intensief betrokken om de belangen van de watersport - waaronder die van de Staande Mast Route - te behartigen. De gemeente Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar vaste verbindingen en naar het optimaliseren van het verensysteem. Voor omgevingsverkenningen is gesproken met bewoners, ondernemers, instellingen, andere betrokkenen vanuit de stadsdelen rond het IJ en met de verschillende nautische partijen waaronder het Watersportverbond. Het Watersportverbond was bij alle besprekingen aanwezig en heeft de belangen van de watersport zo goed mogelijk behartigd. Besloten werd dat het Watersportverbond, ANWB en de Stichting Waterrecreatie Nederland gezamenlijk optrekken in gesprekken met gemeente en projectbureau Sprong over het IJ omdat de stichting goede contacten heeft binnen de Amsterdamse politiek en het Watersportverbond met ambtenaren van de gemeente en Rijkswaterstaat.

Het Watersportverbond betreurt het principebesluit van de gemeente, maar blijft in gesprek met de beleidsvoorbereiders/makers om te zorgen dat de nautische- en veiligheidsaspecten duidelijk op de kaart komen. Inmiddels zijn onderwerpen als doorvaartregime, doorvaarthoogten en breedtes, de gewenste locaties van wacht- en afmeerplaatsen en aan beide zijden brugkleppen naar voren gebracht en gemotiveerd.

Vanuit het regioteam West-Holland van het Watersportverbond zijn Alex Krull, Leon Rutten en Auke Bender actief in en om Amsterdam. Drie personen zijn aanwezig en leveren (gevraagd en ongevraagd) input. Aangezien Amsterdam onder drie regioteams valt (Noord-Holland, West-Holland en IJsselmeer/Markermeer) wordt er door deze regioteams samengewerkt waar het de belangen van de watersport binnen de gemeente Amsterdam betreft.
Background