Watersportverbond en partners watersector manen minister tot oplossen waterplantenproblematiek

23 januari, 2017

Watersportverbond en partners watersector manen minister tot oplossen waterplantenproblematiek

23-1-2017 - De huidige overmatige waterplantengroei in de zomer in de Randmeren en in andere rijkswateren maakt dat er geen behoorlijke en veilige waterrecreatie meer mogelijk is. Er is in enkele gevallen zelfs sprake geweest van levensbedreigende situaties. Het Watersportverbond heeft daarom samen met Sportvisserij Nederland, het Platform Waterrecreatie, de Coöperatie Gastvrije Randmeren en de HISWA vereniging minister Schultz van Haegen aangespoord om spoedig met een oplossing te komen.

Rijkswaterstaat maait bij overlast van waterplanten alleen in de vaargeul, terwijl de overlast voor waterrecreanten zich buiten de vaargeul voordoet. Juist daar vinden alle mogelijke vormen van waterrecreatie plaats, waaronder ook kanovaren, motorbootvaren, (kite-)surfen en zeilen. De overmatige waterplantengroei is ons inziens het gevolg van de beheermaatregelen door Rijkswaterstaat in het kader van de Kader Richtlijn Water. De overheid is daarom ook aan zet om met een oplossing te komen. Zeker omdat een pilot van de Coƶperatie Gastvrije Randmeren, de HISWA vereniging en het Watersportverbond waarbij waterplanten werden gemaaid in 2016 ten einde is gelopen.

Brief aan minister
Daarom hebben Sportvisserij Nederland, HISWA vereniging, Watersportverbond, Platform Waterrecreatie en Gastvrije Randmeren een brief gestuurd aan Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur & Milieu waarin zij oproepen om gezamenlijk tot een adequate en duurzame oplossing te komen ten aanzien van de waterplantenproblematiek. Indien er geen langere termijn oplossing komt voor de waterplantenproblematiek, is de waterrecreatie in het genoemde gebied in de toekomst ten dode opgeschreven. Gelijktijdig heeft de provincie Noord-Holland mede namens de provincie Flevoland en de gemeente Hoorn een brief met gelijke strekking gezonden, waarin zij aangeven onze brief te ondersteunen.

Background