5 Tips voor behoud vrijwilligers

13 juni, 2017

5 Tips voor behoud vrijwilligers

Werven van vrijwilligers is een kunst, het behouden van vrijwilligers is daarom aandacht en energie waard. In dit artikel staan adviezen om vrijwilligers te behouden. De belangrijkste manier is het uitspreken van waardering door bestuur, beroepskrachten en collega vrijwilligers. Waardering kan ook uitgedrukt worden in allerlei voorzieningen en kleinere of grotere attenties.

1. Zorg voor een aanspreekpunt

Een enthousiaste coördinator of een bestuurder die deze rol op zich neemt, heeft een cruciale verbindingsrol. De coördinator is de vraagbaak voor de vrijwilligers. Deze persoon behartigt binnen de organisatie het belang van de onbetaalde medewerkers en beschermt ze tegen overbelasting.

2. Houd je aan afspraken

Neem alle medewerker serieus en houd je aan gemaakte afspraken. Zeker mensen met een druk leven, vinden het vervelend als blijkt dat een klus of taak veel meer tijd kost dan van tevoren afgesproken was.

3. Zorg voor een vergoeding

Kijk naar mogelijkheden voor een financiële vergoeding en/of goede onkostenvergoeding.

4. Bied ontwikkelingsmogelijkheden

Ambitieuze vrijwilligers kun je cursussen, bijscholingen of train-de-trainers aanbieden. Via de Academie voor Sportkader en het programma Veilig Sportklimaat is er aanbod dat niet of nauwelijks geld kost voor sportverenigingen. Een andere mogelijkheid is om vrijwilligers mee te laten lopen met professionals of andere (meer ervaren) medewerkers. De coördinator heeft regelmatig contact met de vrijwilligers, bijvoorbeeld in (commissie)vergaderingen of informeel. Voer als coördinator ook regelmatig (voortgangs)gesprekken. De interesse in hun werk is ook een vorm van waardering. Besteed aandacht aan wat van beide kanten goed loopt, wat beter kan en wat hun behoeften aan ontwikkeling zijn. Ook belangrijk: een exit gesprek met een vertrekkende kracht.

Je kunt op verschillende manieren laten merken dat de vrijwilliger belangrijk is voor je organisatie. In dit filmpje zie je hoe de KNVB alle mensen bedankt voor een topseizoen.

5. Waardering en erkenning*

Het uiten van erkenning kan bijvoorbeeld door:

  • Een bloemetje, cadeau, bon, kerstpakket of iets dergelijks voor speciale momenten

  • Vrijwilligersvergoeding en/of onkostenvergoeding

  • Speciale privileges, zoals het gebruik van ruimten en materiaal voor privé-gebruik

  • Kortingen op lidmaatschappen van verenigingen, toegang tot evenementen of gebruik van accommodaties

  • Via sommige gemeenten kun je een vrijwilligerspas aanschaffen voor je vrijwilligers, waarmee ze korting krijgen in winkels.

"Bij mijn vereniging hebben we één keer per jaar een vrijwilligersavond. Alle vrijwilligers en hun partner worden dan uitgenodigd. Bij die gelegenheid wordt ook een vrijwilliger van het jaar gekozen", aldus Liesbeth van der Meer, teamleider combinatiefuncties bij Rotterdam Sportsupport.

Voor de ‘uitbetaling’ van de waardering zijn diverse opties. Rotterdam Sportsupport heeft naar aanleiding van de Nationale Vrijwilligersdag inspirerende ideeën verzameld. Enkele voorbeelden:

  • Een bloemetje, cadeau, bon, kerstpakket of iets dergelijks voor speciale momenten

  • (Onkosten)vergoeding

  • Privileges, zoals het gebruik van ruimten en materiaal voor privé gebruik

  • Kortingen op lidmaatschappen van verenigingen, toegang tot evenementen of gebruik van accommodaties

  • Via sommige gemeenten kun je een vrijwilligers pas aanschaffen, waarmee ze korting krijgen in winkels.

Tevredenheid vrijwilligers

Daarnaast spelen vaak onzichtbare factoren mee, zoals de sfeer binnen de organisatie en de omgang met elkaar. Door uitvoering van een tevredenheidsonderzoek, kun je dit in beeld brengen en bespreekbaar maken. Met het Vrijwilligers Tevredenheid Onderzoek (VTO) krijg je eenvoudig, snel én goedkoop inzicht in de tevredenheid van vrijwilligers. Dit digitale vragenlijstonderzoek geeft een beeld van de tevredenheid over de begeleiding, de samenwerking en de voorzieningen. Daarnaast krijg je zicht op de motivatie van de vrijwilligers.

Bron: www.allesoversport.nl

*Noot bij punt 5: Let op dat bepaalde privileges als beloning in natura gezien kunnen worden en dat deze meetellen in de vrijwilligersvergoeding. Klik hier voor meer informatie over de vrijwilligersvergoeding.

 

 

Background