Reprorecht

30 mei, 2017

Reprorecht

Bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen betalen aan Stichting Reprorecht een vergoeding voor het (digitaal) kopiëren uit boeken, kranten, tijdschriften, en digitale versies daarvan.

Wat is reprorecht?
Reprorecht is een vergoeding van auteursrechten over kopieën die je binnen een bedrijf, vereniging, stichting of organisatie maakt. Dat kunnen papieren kopieën en digitale kopieën zijn. Het reprorecht is wettelijk vastgelegd. De Stichting Reprorecht heeft de taak om deze gelden te innen en te betalen aan de rechthebbenden.
Hoewel op de website van de Stichting staat dat het om bedrijven, onderwijs- en overheidsinstellingen gaat, klopt dat niet. De Stichting slaat iedereen aan die bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat, dus ook verenigingen en stichtingen. Probleem is echter dat de Stichting Reprorecht niet controleert of je wel kopieert en of je werknemers in dienst hebt. Ze gaat er gewoon van uit dat het zo is en als vereniging moet je maar aannemelijk maken dat je niets verschuldigd bent.

Welke kopieën mag je wel maken?
Via deze link vind je informatie welke kopieën wel toegestaan zijn.

Wanneer ben je geen reprorecht verschuldigd?
● Als de vereniging geen kopieerapparaat heeft;
● Als de vereniging geen werknemers heeft.

Tips:
● Kijk of de factuur inderdaad van de Stichting Reprorecht komt. Er worden ook nogal eens spookfacturen gestuurd;
● Ga niet zonder meer akkoord met de factuur, maar kijk op de website van de Stichting of de hoogte van de factuur in verhouding is met het aantal werknemers en het kopieervolume. Op de website staan ook de bedragen die je verschuldigd bent;
● Bij twijfel niet betalen, maar met de Stichting in overleg gaan, anders krijg je volgend jaar weer zo’n factuur;
● Heeft de vereniging geen kopieerapparaat en maximaal 20 werknemers, log dan in op de website bij www.reprorecht.nl. Bij ‘Toon andere mogelijkheden’ kun je een verklaring afgeven dat je geen vergoeding verschuldigd bent;
● Voor verenigingen met meer dan 20 werknemers geldt een andere regeling, ook deze vind je op www.reprorecht.nl;
● Gaat de Stichting niet akkoord met je verklaring, ben je te hoog aangeslagen of zijn er andere problemen, dien dan een klacht in. Op de website staat hoe je dat kunt doen.

Op website van het Watersportverbond staat veel informatie voor penningmeesters. Mocht het antwoord op jouw vraag er niet bij staan, neem dan contact op met een van de verenigingsondersteuners via vereniging@watersportverbond.nl. Zij helpen je graag verder.

Bron: NLPenningmeester

Background