Verenigingsbestuurders laten zich inspireren bij Sport Toekomstverkenning

30 november, 2017

Verenigingsbestuurders laten zich inspireren bij Sport Toekomstverkenning

Op 29 november jongstleden zat de Olympiazaal in DeWeerelt weer vol. Zo’n 30 verenigingsbestuurders hadden de files getrotseerd en lieten zich bijpraten over de Sport Toekomstverkenning.

Na de aftrap van Maurice Leeser, directeur van het Watersportverbond, gaf Hans Arends van het Kenniscentrum Sport een presentatie over trends in de sport. De Sport Toekomstverkenning gaat uit van vier opgaven in de sport:

 • Meedoen, verenigingsleven en sociale cohesie bevorderen
 • Gezondheid bevorderen door bewegen
 • Talenten ontwikkelen, presteren en prijzen winnen
 • Meeleven met onze sporters en het beleven van evenementen

Sport kan hierbij als doel en/of middel gebruikt worden. Zaak is wel om daar een goede balans in te vinden.

Vervolgens was het woord aan Reinier Steensma van Waterrecreatie Advies. Alle aanwezigen hingen aan zijn lippen bij zijn verhaal over trends in de watersport. Sinds 2012 daalt het aantal boten, sluispassages en het aantal passanten overnachtingen. Ook de verkoop van nieuwe boten daalt. Dat wil gelukkig niet zeggen dat de jongere generatie niet meer vaart. Ze hechten veel minder aan bezit. Er zijn te veel andere vrijetijdsbestedingen en vliegvakanties worden steeds goedkoper. De jeugd vaart op de boot van hun ouders, delen een boot, huren een boot of varen in een verenigingsboot.

Om mensen naar je vereniging te blijven trekken trekken zijn er verschillende dingen die je kunt doen.

 • Zorg dat je vereniging/haven onderscheidend is
 • Zorg dat je haven er aantrekkelijk uitziet (schoon, geen rommel, goed onderhouden)
 • Ga samenwerken met andere partijen
 • Stimuleer de jeugd
 • Help de jeugd, maar geef ze ook de ruimte om te leren
 • Jeugd leert op een andere manier (niet van papier, maar van beeld), speel hier op in)

Na de pauze vertelde Roeland Geertzen (manager Belangenbehartiging van het Watersportverbond) over de komende gemeenteraadsverkiezingen. Verenigingen hebben nu nog tijd om daar goed op in te spelen. Op de website zijn verschillende documenten te vinden die de verenigingen ondersteunen in bijvoorbeeld het organiseren van een debat of een werkbezoek. Natuurlijk kunnen we vanuit kantoor ook de nodige ondersteuning bieden.

Als afsluiting discussieerden de verenigingen in kleine groepjes over wat ze gehoord hadden in de presentaties. Herkennen zij de trends, raken de trends hun vereniging en met welke uitdaging willen de verenigingen aan de slag. “Ik denk dat het een erg nuttige avond was. Top om de groepjes zodanig in te delen dat verenigingen met gelijke issues bij elkaar zaten.”, aldus een van de deelnemers.

Uit de alle uitdagingen is een top twee geselecteerd waar we samen met de verenigingen mee aan de slag gaan. We hebben hiervoor al een datum vastgesteld. Mocht u nog willen aanhaken bij een van deze avonden, laat het dan even weten via vereniging@watersportverbond.nl.

 • 25 januari - Jeugd binden en behouden. Hoe kun je nieuwe jeugd naar je vereniging trekken en deze kinderen vervolgens ook vasthouden?
 • 30 januari - Alternatieve activiteiten. Kun je meer leden trekken naar- en leden behouden voor je vereniging door andersoortige activiteiten aan te bieden? Denk hierbij aan roeien, SUPpen, maar ook aan bridge of andere activiteiten. Zorgt meer reuring op de vereniging voor meer leden en meer tevreden leden?

Een derde onderwerp dat speelt bij veel verenigingen is de vergrijzing. Dit vraagstuk is inmiddels opgepakt door het Platform Motorbootvaren. De presentatie van dit project zal plaatsvinden op Boot-Holland (9-14 februari 2018 in Leeuwarden). Wilt u meer informatie over dit plan en hoe hier aan deel te nemen, houd dan onze besturennieuwsbrief goed in de gaten.

Zie voor meer themabijeenkomsten www.watersportverbond.nl/themabijeenkomsten. De kalender wordt nog regelmatig aangevuld.

Background