2018: LAATSTE AANVRAAGRONDE SPORTIMPULS

20 september, 2017

2018: LAATSTE AANVRAAGRONDE SPORTIMPULS

Op de site Sportsubsidie.nl lazen wij onderstaand artikel. De laatste kans voor verenigingen om een Sportimpuls aanvraag in te dienen. Geïnteresseerde verenigingen kunnen zich inschrijven voor een speeddate om geïnformeerd te worden over de kansen en voorwaarden van deze regeling.

De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt en biedt lokale sport- en beweegaanbieders de kans om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Dit programma loopt binnenkort af. 2018 wordt de laatste kans om een Sportimpuls-aanvraag in te dienen. Sportsubsidie.nl wil komend jaar een beperkt aantal aanvragen indienen. Om goed beslagen ten ijs te komen, willen we in september starten met de voorbereidingen. Heeft u interesse? Meld u dan snel aan!

In februari 2018 kunnen voor het laatst aanvragen worden ingediend bij ZonMw. Alleen lokale sport- en beweegaanbieders (zoals verenigingen of sportscholen) komen in aanmerking voor subsidie. De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal €10.000 en maximaal €80.000 (inclusief btw) voor een project van 24 maanden. De Sportimpuls is een wijkgerichte regeling waarbij aantoonbaar gemaakt moet worden dat binnen de wijk(en) een beweegachterstand bestaat, maar dat daar gelijktijdig wel behoefte is aan nieuw sport- en beweegaanbod. Binnen de Sportimpuls worden drie deelregelingen onderscheiden. Deze worden hieronder kort omschreven.

Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht
Het doel van de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht is om kinderen van 0 tot 18 jaar met overgewicht of obesitas, die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten, te stimuleren om:

  • gebruik te maken van een passend sport- en beweegaanbod dat door een sport- en beweegaanbieder samen met partijen uit de lokale gezondheidszorg wordt ontwikkeld en toegepast;

  • te voldoen aan een hogere en duurzame fysieke sport- en beweegdeelname als onderdeel van een gezonde(re) leefstijl.

Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten
De Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten heeft als doel jeugd tot 21 jaar die niet of te weinig beweegt of dreigt te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten te stimuleren om blijvend fysiek in beweging te komen door gebruik te maken van vraaggestuurd lokaal sport- en beweegaanbod op maat.

Sportimpuls (regulier)
De Sportimpuls heeft als doel mensen die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten te stimuleren om blijvend fysiek in beweging te komen door gebruik te maken van vraaggestuurd lokaal sport- en beweegaanbod op maat. Omdat het budget van deze deelregeling beperkt is en het aantal aanvragers het grootst, is het risico op een afwijzing groter dan de twee andere deelregelingen.

Speeddates
Om geïnteresseerden te informeren over kansen en voorwaarden van deze regeling, organiseren we op drie plekken in het land speeddates.

  • Dinsdag 3 oktober, Eindhoven

  • Woensdag 4 oktober, Dordrecht

  • Donderdag 5 oktober, Houten

Tijdens de speeddate (van maximaal 45 minuten) gaat u in gesprek met een subsidie-expert. Behalve dat u wordt bijgepraat over de (on)mogelijkheden van de Sportimpuls, beoordelen we de haalbaarheid van een succesvolle aanvraag. Ook denken we met u mee over de beste opzet van uw aanvraag en informeren wij u over hoe we kunnen helpen om de grootste kans te hebben op een subsidietoekenning.

Aanmelden? Klik hier.

 

Bron: www.sportsubsidie.nl

 

 

Background