Maak uw vereniging rookvrij

18 september, 2017

Maak uw vereniging rookvrij

Stoppen met roken is een grote uitdaging voor iedereen die rookt, maar ook voor sportverenigingen die hun sporters een rookvrije omgeving willen bieden.

In de kantine van de vereniging is het al niet meer toegestaan, maar bij veel watersportverenigingen wordt er nog gerookt op het buitenterrein. Tijdens het kijken naar de wedstrijden en/of (jeugd)trainingen. Er zijn een aantal initiatieven die u als vereniging kunnen helpen om hier verandering in te brengen:

Stoptober

Stoptober is samen een maand lang niet roken in oktober. Samen stoppen met roken vergroot de kans om het vol te houden met een factor vijf. Ook de sportvereniging kan helpen bij het stoppen met roken, want eigenlijk gaat roken en sporten helemaal niet samen. Bovendien komen veel mensen aan als ze stoppen met roken. En daar is bewegen dan weer belangrijk bij. Grijp als club deze nationale aandacht dus aan.

Hartgezonde jeugd en de Rookvrije Generatie

De Hartstichting zet zich in voor een hartgezonde toekomst voor alle kinderen. Zij steunen activiteiten en middelen die ervoor zorgen dat kinderen opgroeien in een gezonde omgeving. Kinderen die gezond eten, veel bewegen en niet roken, hebben later minder kans op hart- en vaatziekten. Een gezonde leefstijl is bij jongeren echter nog lang niet altijd vanzelfsprekend in Nederland.

Elke week raken honderden kinderen in ons land verslaafd aan roken. Ieder kind is er één teveel. Jaarlijks sterven 20.000 mensen in Nederland aan de gevolgen van roken en een aantal duizend door meeroken. Roken speelt een belangrijke rol bij het krijgen van hart- en vaatziekten. Het is de belangrijkste vermijdbare risicofactor.

De Hartstichting zet zich daarom actief in voor de Rookvrije Generatie. Samen met KWF Kankerbestrijding en het Longfonds is de Hartstichting initiatiefnemer van ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’. De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ werkt toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Dat lukt als we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen komen rookvrij maken. Denk aan schoolpleinen, speeltuinen, maar zeker ook de sportclubs.

Roken en sporten

Driekwart van de jeugd is lid van een sportvereniging, een plek waar nog altijd veel gerookt wordt. Voor kinderen is het moeilijk om roken te weerstaan als zij anderen zien roken. Zeker als dat iemand is tegen wie ze opkijken, zoals sporters of de trainer.

Wordt er op uw vereniging buiten nog gerookt? Geef kinderen het goede voorbeeld en zet stappen om uw club rookvrij te maken. Voordelen van een rookvrij terrein:

  • geeft kinderen het goede voorbeeld

  • heeft minder afval van sigarettenpeuken en -pakjes

  • zorgt voor positieve aandacht voor je vereniging

Om het onderwerp binnen het bestuur aan de orde te stellen is er onder andere een gratis stappenplan beschikbaar. Het stappenplan helpt uw vereniging stapsgewijs op weg naar een rookvrij sportterrein. Voor sportverenigingen op weg gaan naar een Rookvrij Sportterrein zijn er rookvrij-borden beschikbaar. Meer informatie: www.hartstichting.nl/rookvrij.

Ervaringen sportclubs

Sportverenigingen nemen een belangrijke plaats in in het leven van opgroeiende kinderen. Daardoor hebben deze clubs een voorbeeldfunctie. Veel clubs zien de voordelen van rookvrij sporten. Een aantal clubs heeft ook al stappen gezet op weg naar een rookvrij sportterrein. De ervaringen met rookvrije sportverenigingen zijn heel positief.

 

Bron: Alles over sport

 

 

Background