Handhaving op juiste antifouling van kracht

09 april, 2018

Handhaving op juiste antifouling van kracht

Waterschappen gaan handhaven op het gebruik van antifouling. Alleen voor de pleziervaart toegelaten antifouling mag worden aangebracht onder jachten. De handhavers zullen de watersporters aanspreken of beboeten als zij niet-toegelaten biocidehoudende antifouling aanbrengen. Als op jouw terrein antifouling wordt aangebracht kan ook jij worden gecontroleerd.

Er zijn al meldingen gekomen dat handhavers werven aanspraken als hun klanten niet-toegelaten producten aanbrachten. Naar de mening van HISWA Vereniging is deze aanspraak juridisch niet houdbaar, en het Watersportverbond is het daar mee eens. Je kan niet zomaar verantwoordelijk worden gesteld voor het gedrag van leden. Wel adviseren wij de leden goed te instrueren, bijvoorbeeld via het havenreglement of het prikbord, dat alleen het gebruik van toegelaten antifouling is toegestaan.

HISWA Vereniging heeft samen met partner Varen doe je Samen! (waar het Watersportverbond ook vanaf het begin bij betrokken is) informatie over antifouling en onderwaterverf voor consumenten ontwikkeld. Met deze informatie kan je jouw klanten op de juiste wijze voorlichten. Je kan hier meer informatie vinden. 

Background