Kennis- en netwerkbijeenkomst van het Netwerk Waterrecreatie

19 april, 2018

Kennis- en netwerkbijeenkomst van het Netwerk Waterrecreatie

In overleg met de deelnemers van het Platform Waterrecreatie en de waterrecreatiesector partijen in het bestuur van de stichting, heeft Waterrecreatie Nederland in 2017 een start gemaakt met het ontwikkelen van het Netwerk Waterrecreatie. Met dit netwerk wordt verder inhoud gegeven aan de ambitie in de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 om de samenwerking in de sector te versterken.

Doel van het Netwerk Waterrecreatie is:

  • Realisatie van de ambities in de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025.
  • Tussentijdse agendering onderwerpen en afstemming acties.
  • Versterking van de samenwerking tussen deelnemende partners in het netwerk.
  • Versterking van het netwerk van professionals en vrijwilligers van deelnemende partners.
  • De samenwerking is georganiseerd rondom de speerpunten routenetwerk, veiligheid en duurzaamheid/innovatie en een aantal thema- en regiogroepen.
  • Vrijdag 13 april vond in Amsterdam een nuttige en interessante kennis- en netwerkbijeenkomst plaats, het Watersportverbond was uiteraard van de partij. De ochtend was verdeeld in twee werksessies.

In de eerste werksessie ronde stond de tussentijdse evaluatie van de gezamenlijke ambities uit de Toekomstvisie Waterrecreatie centraal. Aan bod kwam onder andere wat tot nu toe is bereikt met betrekking tot de realisatie van de ambities Toekomstvisie, en welke ambities de komende jaren meer aandacht zouden moeten krijgen.

In de tweede ronde stonden de voorbereidingen voor de verkiezingen van de Provincies en de Waterschappen in 2019 centraal. Er is gesproken over de belangrijkste waterrecreatie-issues voor provincies en waterschappen en hoe we daar gezamenlijk actie op kunnen ondernemen. Alle organisaties hebben zo hun eigen netwerk en er is afgesproken die netwerken beter af te stemmen.

Vooraf heeft de organisatie verzocht om in het kader van vernieuwing/verjonging/diversificatie van het netwerk een introducé mee te nemen. Iemand jonger dan 40 jaar die belangstelling heeft om zich in te zetten voor de watersport en waterrecreatie. Vaak kom je toch dezelfde mensen/belangenbehartigers tegen bij diverse bijeenkomsten en dit was een proef om nieuwe mensen kennis te laten maken met het Netwerk Waterrecreatie. De volgende keer gaan we vanuit het Watersportverbond zeker nieuwe mensen mee nemen. Interesse? Neem contact met ons op via belangenbehartiging@watersportverbond.nl.

Background