Discipline "Sprint"

05 december, 2018

Discipline “Sprint”

Binnen de zeilsport worden de disciplines Fleet-, Match- en Team-racing nationaal en internationaal erkend. Sinds 2016 worden wedstrijden ook steeds vaker via het format “Sprint” gevaren.

Deze discipline, waarbij veel zeer korte wedstrijden in korte tijd gevaren worden, is door de Eredivisie Zeilen en Sailing Champions League steeds populairder geworden.

Alhoewel Sprint formeel door World Sailing (nog) niet als aparte discipline wordt omschreven, willen we in Nederland wel een omschrijving vastleggen. De noodzaak hiertoe ligt voornamelijk in het feit dat er sinds 2016 ook om NK Sprinttitels in diverse klassen wordt gevaren en er uiteraard wel onderscheid moet blijven tussen een regulier fleetrace NK en een NK Sprint.

Aangezien het om een vorm van zeilen gaat die nog in ontwikkeling is, zal de discipline niet strak gedefinieerd worden maar wordt er ruimte gelaten voor experimenteren. Met als vereiste dat er wel gebruik gemaakt moet worden van eerder opgedane ervaringen.

De kern van een Sprintwedstrijd is de duur van iedere individuele wedstrijd en dit is dus ook een voorwaarde voor de discipline. Richttijd van een individuele wedstrijd dient 15 minuten te zijn, waarbij afwijkingen van meer dan 25% reden tot afbreken van de wedstrijd kan zijn. In relatie tot de korte wedstrijdduur worden per evenement ook veel meer wedstrijden gevaren. Met ervaren comités zijn 15 of meer starts per dag haalbaar (uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden). Vanuit het Watersportverbond wordt bij de official opleidingen meer aandacht gegeven aan het mogelijk maken van hogere startfrequenties. Het gebruik van 3 minuten sequences in de startprocedure in plaats van 5 minuten is hier een voorbeeld van.

Aangezien de rakken relatief kort zijn, is het niet wenselijk dat het aantal boten op de startlijn groot is. Het zal dan te druk worden bij de eerste bovenboei ronding met alle mogelijke schade en protesten van dien. Tevens is het fijn dat er, door minder boten op de startlijn vrijwel nooit een algemene terugroep plaats hoeft te vinden, hetgeen de hoge startfrequentie weer ten goede komt. Gebaseerd op ervaringen van de afgelopen twee jaar zijn 16 boten als maximum de norm. Aangezien er veelal meer dan 8 deelnemers zullen zijn, ontstaat de noodzaak om deelnemers in groepen in te delen en twee of meer groepen aan de hand van schema’s gezamenlijk te laten starten.

Door het kortere baan format komen de boten elkaar vaker tegen waardoor meer mogelijke protest situaties ontstaan. Alhoewel het mogelijk blijft om protesten met behulp van een protest comité op de wal af te handelen, is het beter om met jury op het water te werken. Dit kan onder addendum Q, waarbij wel gerekend moet worden met 1 RIB / 2 umpires  per 4 deelnemende boten. Aangezien dit de bemensing en financiering van het evenement weer bemoeilijkt, is een tussenvorm waarbij Jury actief of passief op het water aanwezig is vaak al voldoende om zeilers eerlijker te laten varen.

Klassenorganisaties, zeilers of wedstrijdleiders en comitéleden die graag meer willen weten over de ins en outs van het organiseren van Sprintwedstrijden kunnen contact opnemen met de afdeling wedstrijdsport van het Watersportverbond: arend.van.bergeijk@watersportverbond.nl / 06 28 5678 28.

 

Foto: Eredivisie Zeilen / Jasper van Staveren

Background