Eredivisie Zeilen 2019: van, voor en door verenigingen!

14 december, 2018

Eredivisie Zeilen 2019: van, voor en door verenigingen!

De Eredivisie Zeilen is niet meer weg te denken uit de Nederlandse wedstrijdzeilkalender. De competitie bestond in 2018 uit vijf speelrondes van drie dagen. Hierbij namen 15 verenigingen het tijdens sprintwedstrijden tegen elkaar op in door de organisatie geleverde identieke boten. Wereldwijd varen meer dan 500 verenigingen uit 17 landen volgens hetzelfde concept om uiteindelijk samen te komen in de Sailing Champions League.

In Nederland staat de toekomst van Eredivisie Zeilen onder druk en is het aantal deelnemende verenigingen laag. De organiserende Stichting Eredivisie Zeilen heeft in november de editie van 2018 met zowel deelnemende verenigingen als verenigingen die niet (meer) meededen geëvalueerd. Uit deze evaluaties kwamen de wensen naar voren om in 2019:

a) Meer van de (wedstrijd)organisatie bij deelnemende verenigingen onder te brengen;

b) Het aantal speelronden en wedstrijddagen te verminderen;

c) Te (blijven) streven naar 18 deelnemende teams, met zes boten in de baan.

Het nu voorgestelde format voor de Eredivisie Zeilen 2019 (rekening houdend met punten a en b uit de evaluatie) is als volgt:

Speelronde Locatie Datum
1 Almere 12 -14 april (3 zeildagen)
2 Bij vereniging 15 - 16 juni (2 zeildagen)
3 Lelystad 7 - 8 september (2 zeildagen)
4 Bij vereniging 4 - 6 oktober (3 zeildagen)

Organiseren speelronde door vereniging
De Stichting Eredivisie Zeilen nodigt (potentiële) deelnemers uit om bij voorkeur vòòr 15 januari 2019 met een voorstel te komen voor het hosten en organiseren van speelronde 2 of 4. Voorwaarde voor het organiseren van een speelronde is wel deelname van een team aan de competitie. Verenigingen kunnen ook gezamenlijk een speelronde organiseren. Op 15 januari 2019 bespreekt de stichting de voorstellen en wordt in overleg een besluit genomen.

Inschrijfgeld
Het is zeker dat het inschrijfgeld in 2019 niet hoger zal zijn dan in 2018 (ondanks een negatieve impact van 30.000 euro door wijzigingen in de BTW wetgeving). Aangezien er, o.a. door de opzet waarbij verenigingen een groter deel van de organisatie op zich kunnen nemen, nog geen volledige begroting voor 2019 kan worden opgesteld. Is het helaas nog niet mogelijk om het inschrijfgeld vast te stellen. Misschien overbodig om te vermelden, maar hoe meer verenigingen er meedoen hoe lager het inschrijfgeld is...

Inschrijven
Graag ontvangt Eredivisie Zeilen (voor)inschrijvingen van verenigingen die in 2019 mee willen doen met één of meerdere teams, bij voorkeur vóór 21 januari 2019 via info@eredivisiezeilen.nl of 06-18947253 (Alex Hoeve). Tevens kunt u contact opnemen met het Watersportverbond, manager Wedstrijdsport Arend van Bergeijk via arend@watersportverbond.nl of 06-28567828.

De wens uit de verenigingen was om in 2019 weer met zes boten in de baan te varen. Dus met 18 deelnemende teams. Indien minder dan 18 teams inschrijven, zal de Stichting Eredivisie zeilen in overleg op 1 februari 2019 een beslissing nemen over hoe we de plaatsen gaan opvullen. Het streven blijft om bij voldoende interesse een (financieel) laagdrempelige 1e divisie op te zetten met de succesvolle verenigingscompetitie in het noorden als voorbeeld.

Boten
De stichting Eredivisie Zeilen is vooralsnog van mening dat de noodzaak om in gelijkwaardige boten te varen, het inzetten van privé- of verenigingsboten voor 2019 lastig realiseerbaar maakt. Echter is er zeker de bereidheid om, juist ook in het kader van lagere kosten voor de zeilers / verenigingen, een en ander verder te bespreken en mogelijkheden te overwegen.

Vacature in bestuur van stichting
Op 6 december 2018 is John den Engelsman als zeiler namens WSV Almere Centraal toegetreden tot het bestuur van de stichting. Er is nog een vacature voor een vereniging/zeiler. Interesse? Neem contact op met voorzitter Kees Wiersema via kees.wiersema@xs4all.nl. Om ook de toenemende rol van deelnemende verenigingen binnen Eredivisie Zeilen te erkennen zijn verdere wijzigingen in het bestuur zeker bespreekbaar.

Film World Sailing Champions League
Tijdens de jaarlijkse World Sailing conferentie in Sarasota kreeg Oliver Schwall (oprichter van de SAILING Champions League) de mogelijkheid om uit te leggen wat League Sailing (onze eredivisie) exact inhoudt. Klik HIER voor de film.

Tenslotte
Het bestuur van de Stichting Eredivisie Zeilen, het Watersportverbond en meerdere verenigingen (waaronder een aantal potentieel nieuwe deelnemers) zijn allen actief betrokken bij het realiseren van een sterke en succesvolle competitie. Het vinden van een format, kosten- en kwaliteitsniveau binnen een organisatie die uiteindelijk de meeste zeilers en verenigingen voor een lange periode aantrekt is een uitdagend proces.

Het Watersportverbond werkt met partijen samen om zo snel mogelijk tot een goede basis voor 2019 te komen.En nodigt uitdrukkelijk verenigingen en andere belanghebbenden uit om constructief mee te werken aan de toekomst van www.eredivisiezeilen.nl en daarmee een succesvolle deelname aan www.sailing-championsleague.com.

Background