Jaarplan 2019 goedgekeurd tijdens Algemene Ledenvergadering

20 december, 2018

Jaarplan 2019 goedgekeurd tijdens Algemene Ledenvergadering

Afgelopen weekend vond in Bunnik de Algemene Ledenvergadering (najaarsvergadering) van het Watersportverbond plaats. Nieuw dit jaar was de opzet van de ALV. Voorafgaand aan de vergadering werden meerdere themabijeenkomsten georganiseerd. In elk van deze bijeenkomsten kwamen relevante onderwerpen ter sprake die bestuursleden goed kunnen gebruiken bij het besturen van de vereniging.

Deze themabijeenkomsten bestonden uit de onderwerpen: subsidie ‘bouw en onderhoud sportaccommodaties’, AVG in de praktijk, belangenbehartiging in de regio en ondersteuning Watersportverbond bij jeugd(zeil)activiteiten. Relevante en actuele onderwerpen die bij menig vereniging wekelijks ter sprake komt aan de bestuurstafel. Hoog tijd om verder over de onderwerpen in gesprek te gaan en tips te geven. De geïnteresseerde verenigingen kwamen niet alleen om te luisteren, zo stelden ze actief vragen en deelden ze hun eigen ervaringen. Hieruit ontstonden met regelmaat levendige discussies die nieuwe inzichten gaven. Een toevoeging aan het programma dat we graag een vervolg willen geven.

Jubilerende verenigingen
Voorafgaand aan het officiële deel van de Ledenvergadering vond er een moment van stilte plaats waarbij Dick Kramer, Martin Loos en Kees Kruijer werden herdacht. Na de inleiding van voorzitter Harry Wagemakers, zijn de jubilerende verenigingen extra in het zonnetje gezet. Extra bijzonder, dit jaar kende drie verenigingen hun ivoren jubileum. WV Amsterdam, WV Braassemmermeer en WSV Aeolus vierden dit jaar hun 100-jarig jubileum, een mooi moment om samen even bij stil te staan. Ook de andere aanwezige jubilerende verenigingen ontvingen een mooie bos bloemen.

Benoemingen
Na de inleiding en de goedkeuring van de notulen van de voorjaarsvergadering stonden een aantal (her-)benoemingen op de agenda. De heer Jos Spijkerman is tijdens de vergadering herbenoemd tot lid van de zeilraad en de heer Pieter Klapwijk werd benoemd tot lid van de Controleraad.

Nieuw gezicht
De Algemene Ledenvergadering kende dit jaar door het vertrek van Maurice Leeser als directeur van de bond een nieuwe gezicht. Arno van Gerven, net binnengekomen als directeur van het Watersportverbond, greep de ALV aan om zich aan de aanwezigen voor te stellen, kennis te maken en de plannen voor 2019 nader toe te lichten. In zijn introductie gaf Van Gerven aan graag in gesprek met de verenigingen te gaan en te ondersteunen waar nodig. Hij riep op met elkaar op te trekken in gezamenlijke uitdagingen. Een thema dat in deze najaarsvergadering vaker aan de orde kwam.

Jaarplan 2019
Hét onderwerp op vergaderagenda was het Jaarplan 2019 en het rapport van de werkgroep Herkenbare meerwaarde. De werkgroep heeft dit jaar intensief onderzocht op welke wijze het Watersportverbond een unieke en herkenbare meerwaarde moet ontwikkelen voor haar aangesloten verenigingen, hun leden en overige watersporters. Het rapport dat een aantal weken geleden is opgeleverd bevat diverse (strategische) adviezen voor het Watersportverbond met betrekking tot het fundament, het aanbod, de inrichting van de organisatie en de te nemen acties. Het rapport, het jaarplan en de daarbij ingezonden stukken zorgden tijdens de vergadering voor de nodige discussie. Hierbij ging het vooral over het proces en de rolverdeling. De inhoudelijke vertaling naar het Jaarplan werd door de leden goedgekeurd, met de oproep voor betrokkenheid van én communicatie aan de leden in 2019.

Lees hier het Jaarplan 2019 >>

Begroting 2019
Een ander onderwerp op de agenda was het vaststellen van de begroting en de contributie voor aankomend jaar. De contributie voor het jaar 2019 is vastgesteld op de volgende tarieven:

  Watersportverenigingen Kanoverenigingen
Volwassenen

€ 20,50

€ 20,50 + € 3,00
Jeugd / Gezinslid € 10,25 € 10,25

Naast de contributie werd ook de begroting 2019 door de leden goedgekeurd. Evert Lagerweij vatte de middag vervolgens weer op geheel eigen wijze samen. Waarna de ledenvergadering werd afgesloten met een hapje en een drankje. Genoeg om over na te praten.

De volgende ledenvergadering is op maandagavond 27 mei 2019.

Background