Hulp bij het verduurzamen van sportverenigingen

21 februari, 2018

Hulp bij het verduurzamen van sportverenigingen

Het budget van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties is voor 2018 verhoogd. In plaats van de geplande €6 miljoen is er per 19 februari €8 miljoen beschikbaar.

De subsidieregeling opende op 2 januari 2018 en draagt bij aan het doel voor energiebesparing zoals afgesproken in het Energieakkoord. Het benut daarmee het potentieel aan energiebesparing bij sportstichtingen en -verenigingen.

De meeste subsidieaanvragen komen binnen voor zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, die vooral gebruikt wordt voor sportverlichting en binnenverlichting. De grootste groep aanvragers zijn de voetbalclubs, gevolgd door respectievelijk tennis- en hockeyclubs.

Het subsidiebudget is afkomstig van het ministerie van VWS. De regeling valt wel onder de Kaderwet EZ-subsidies. Andere regelingen voor het energiezuiniger maken van sportaccommodaties zijn de Regeling Groenprojecten en Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

Meer informatie vind je hier.

Background