Aanpak waterplantenoverlast in IJsselmeergebied gestart

12 juli, 2018

Gestart met grootschalige aanpak van waterplantenoverlast in IJsselmeergebied

Goed nieuws voor de pleziervaart en de watersporters. Het maaien van waterplanten in het Markermeer, het IJmeer en de Randmeren is begonnen. In verband met regelgeving van Rijkswaterstaat kon er in het IJmeer en het Markermeer niet eerder worden gemaaid dan na 1 juli. In de Randmeren al vanaf 18 juni. Watersporters ondervinden ieder jaar grote hinder van waterplanten. Boten komen vast te zitten, wedstrijden worden gestaakt en booteigenaren zeggen hun vaste ligplaatsen op door de woekerende waterplanten.

De lange waterplanten komen in de schroef terecht of blijven aan de kiel of het roer hangen. Dit kan voor gevaarlijke situaties op het water zorgen. Verschillende waterrecreatie partijen, o.a. het Watersportverbond, luiden daarom het afgelopen jaar de noodklok: als op korte en lange termijn, geen grootschalige actie wordt ondernomen heeft dat onomkeerbare gevolgen voor de watersport.

Vaargebieden bereikbaar houden
Maaien tijdens het seizoen is de remedie om op de korte termijn de overlast tegen te gaan en het vaargebied goed bereikbaar te houden. Daarom is er onlangs gestart met het maaien van de waterplanten in het Markermeer, de Randmeren en het IJmeer. Het Watersportverbond is blij dat er is begonnen met het aanpakken van de waterplantenproblematiek. De maaigebieden zijn bepaald in overleg met de vertegenwoordigers van de recreatievaart, gemeenten en provincie. Er zijn overzichtskaarten van de gebieden en routes waar gemaaid wordt.

Klik hier voor de maaikaart Randmeren >> 

Klik hier voor de maaikaart Markermeer >> 

Kaart IJmeer >> (volgt z.s.m.)

Werkgroep Waterplanten IJsselmeergebied
Ondertussen heeft de Provincie Noord-Holland het voortouw genomen om samen met de partijen in de regio (gemeenten, waterrecreatie partijen, met o.a. het Watersportverbond, en samenwerkingsverbanden voor o.a. incidentbestrijding) te komen tot een voorstel voor de aanpak van de waterplantenproblematiek voor de korte, maar vooral lange termijn. Om de overlast van waterplanten structureel aan te gaan pakken is er een brandbrief gestuurd naar de minister. Hierin vragen een aantal van de omliggende gemeenten, provincies en veel watersportverenigingen om extra geld en een oplossing voor de lange termijn.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft in een antwoordbrief aan het probleem gezamenlijk aan te willen pakken. Daarom wordt er vanaf september gestart met een werkgroep ‘Waterplanten IJsselmeergebied’, bestaande uit vertegenwoordigers van het Rijk, regionale overheden, de waterrecreatie sector en natuurorganisatie. De werkgroep gaat zich intensief bezighouden met onderzoek, monitoring en innovatie, maar ook met voorstellen en advisering over maatregelen rond de aanpak van de waterplanten.

Het feitelijk besluit is te lezen in de antwoordbrief van het Ministerie van Infrastuructuur en Waterstaat aan de Provincie Noord-Holland. Lees hier de besluitbrief >> 

Background