Arbowet per 1 juli 2018 gewijzigd

01 juli, 2018

Arbowet per 1 juli 2018 gewijzigd

Werkgevers moeten per 1 juli 2018 alles geregeld hebben in het kader van de nieuwe arbowet. De nieuwe arbowet is ingegaan per 1 juli 2017. Werkgevers en arbodienstverleners kregen tot 1 juli 2018 de tijd om bestaande contracten aan te passen. Daarna kunnen boetes volgen van de Inspectie SZW.

Aanpassen kon door middel van een aanvulling op het huidige contract of door een nieuw contract af te sluiten. Contracten die na 1 juli 2017 zijn afgesloten moeten direct voldoen aan de wettelijke vereisten. Door de invoering van een wettelijk basiscontract geldt een aantal minimumeisen. De regels voor het basiscontract komen voort uit de vernieuwde Arbowet, die per 1 juli 2017 in werking trad. In de vernieuwde arboregelgeving is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie centraal.

Het is voor werkgevers in de watersportbranche, met name havenmeesters, van belang om te bekijken of hun arbocontract aan de nieuwe eisen voldoet, want ook de sancties voor werkgevers die géén (volledig) contract hebben met een bedrijfsarts zijn per 1 juli 2017 aangescherpt.

Second opinion bedrijfsarts
Een andere belangrijke wijziging in de Arbowet is de mogelijkheid voor werknemers om een second opinion te vragen van een andere bedrijfsarts. De second opinion is erop gericht om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid en onafhankelijkheid van een advies.

Op het Arboportaal is informatie te vinden over de situaties wanneer een second opinion kan worden aangevraagd, hoe privacy en de second opinion geregeld is en wat het verschil is met het deskundigenoordeel van UWV.

Background