In memoriam: Martin Loos

26 juli, 2018

In memoriam: Martin Loos

Ons bereikte het droevige bericht dat Martin Loos op maandag 23 juli op 81 jarige leeftijd is overleden. Als oud koopvaardijkapitein, enthousiast zeezeiler en oud-bestuurslid bij WSV Lauwerszee heeft hij een belangrijke stempel gezet op de Nederlandse watersport.

Martin Loos was een van de voornaamste initiatiefnemers van de Colin Archer Memorial Race, een tweejaarlijkse zee-zeilwedstrijd van Lauwersoog naar Larvik. Ook was Martin Loos van 1993 tot aan de fusie met het Watersportverbond in 2004 bestuurslid van de Noord Nederlandse Watersport Bond (NNWB). Binnen het bestuur was hij belast met de belangenbehartiging op de Waddenzee. Een rol die hij uitstekend heeft kunnen behartigen want hij had met deze functie o.a. zitting in de Wadden Advies Raad (WAR) en het Toeristisch Overleg Waddenzee (TOW).

Vanaf 2001 heeft Martin deelgenomen aan voorbereiding van de ministersconferenties van het Trilaterale Waddenzee Forum. Deze voorbereiding heeft in 2002 geleid tot het oprichten van het WaddenSea Forum (of Trilaterale werkgroep). Bij zijn afscheid als bestuurslid van de NNWB, in oktober 2004, ontving Martin voor zijn verdiensten de Herman Slurink Plaquette.

Martin is van 2004 tot 2010 lid geweest van het toenmalig afdelingsbestuur Belangenbehartiging en vervolgens van de sectorcommissie Toervaren van het Watersportverbond. Hier hield hij zich tevens bezig met Waddenzaken. Zijn inspanningen hebben zich altijd gericht op het behouden van een goed evenwicht tussen mens en natuur, tussen economie en omgeving, tussen veiligheid en durf, tussen varen en droogvallen. Bij zijn afscheid in 2010 is Martin onderscheiden met de Gouden Verbondsspeld.

Het Watersportverbond wenst de familie, vrienden en kennissen veel sterkte met dit verlies.

Background