Inzicht in uw vereniging: meten = weten

09 juli, 2018

Inzicht in uw vereniging: meten = weten

Trends en ontwikkelingen zijn belangrijk om te volgen. Voor het Watersportverbond, maar ook voor vereniging zelf zijn trends en ontwikkelingen belangrijk om de plannen voor de toekomst te realiseren.

Daarom vragen we uw aandacht voor het nieuwe online platform www.clubmetingen.nl en voor de VSK-meting. En roepen wij verenigingsbestuurders op om zich aan te melden bij deze metingen.

Clubmetingen.nl
Clubmetingen.nl is een online platform waarin bestuurders en eigenaren van diverse sportverenigingen een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de sport in Nederland. De website geeft inzicht in uw eigen vereniging/club op de onderwerpen als accommodatie, beleid, financiën, sportaanbod, kader en samenwerkingen. Als sportclub vult u de quick scans in en wordt u daarna één keer per kwartaal benaderd om de meting in te vullen. Zo kunt u zien wat de veranderingen zijn die uw vereniging doormaakt op het gebied van onder andere beleid en cultuur of de mate van openheid.

Door in te loggen kunt u de volgende vragenlijsten invullen:

  • Basis op orde - hoe sterk is uw vereniging?
  • Open en ondernemend - Is uw watersportvereniging een open vereniging?
  • Aanvullende vragenlijst op themaverdieping - thema’s zoals beleid, financiën, accommodaties, leden

De informatie over uw vereniging kan, na uw toestemming, worden ingezien door de sportbond of uw gemeente. Het gaat hierbij uitsluitend om informatie over de vereniging en niet over persoonsgegevens. Zij gebruiken deze informatie om ondersteuning te bieden in de ontwikkeling van sportvereniging/clubs en samen een bijdrage te leveren aan de sport in Nederland. Clubmetingen.nl is een initiatief van NOC*NSF en sportbonden.

Daarnaast is dit platform uitermate geschikt om in contact te komen met andere sportverenigingen en om via Clubdoel.nl geld te genereren voor uw vereniging. Als u bestuurder bent van een (sport)vereniging, meld u zich dan nu aan!

Aanmelden?
Klik hier om naar de homepage te gaan, en klik op 'registreren'. Tijdens de aanmelding zullen er een aantal korte vragen gesteld worden om iets meer over uw achtergrond te weten te komen. Nadat u bevestigt heeft dat u zich wilt aanmelden voor het platform zal er automatisch een e-mail naar u verzonden worden zodat u deel kunt nemen aan de vragenlijst.

Veilig Sport Klimaat
NOC*NSF wil een veilig sportklimaat voor iedereen die deelneemt aan de sport, maar ook zeker voor de mensen die anderen van sport laten genieten; het sportkader. Om grip te krijgen op het thema veiligheid, is de VSK-meting uitgezet als één van de kwartaalmetingen van de Sportkadermetingen.

De VSK-meting is bedoeld voor kaderleden (arbitrage, bestuurders en sporttechnisch personeel). Immers hebben kaderleden direct invloed op het veilig sportklimaat. Als NOC*NSF willen we inzicht krijgen in hoe veiligheid wordt ervaren door de kaderleden. Het doel is om gericht te kunnen adviseren om het sportklimaat in Nederland voor iedereen tot een veilige omgeving te maken.

De VSK-meting staat nu open tot half augustus. Hier vindt u meer informatie over de VSK-meting. Hier kunt u zich tevens aanmelden om deel te nemen aan de meting.

Background