Maaien waterplanten in Markermeer begonnen

02 juli, 2018

Maaien waterplanten in Markermeer begonnen

Vandaag is er gestart met het maaien van ruim 300 hectare waterplanten in het Markermeer. De waterplanten worden gemaaid om de havens van Hoorn goed bereikbaar en aantrekkelijk te houden voor de pleziervaart. De recreatievaart heeft veel last van de waterplanten. Vooral fonteinkruid kan tot aan het wateroppervlak groeien, in de schroef terecht komen of aan de kiel en het roer blijven hangen.

Daarom hebben de vissers Last uit Hoorn de opdracht gekregen om ruim 300 hectare waterplanten te maaien in het Markermeer (vergelijkbaar met ongeveer 600 voetbalvelden). Vanwege regelgeving van Rijkswaterstaat kan er niet eerder gemaaid worden dan na 1 juli. Bij goed weer verwachten de vissers in drie weken de vele hectaren te hebben gemaaid.

Wethouder Ben Tap: ‘Het is hard nodig, en daarom starten we direct na 1 juli met het maaien.  Ik maak me er hard voor om volgend jaar eerder te kunnen maaien en dan twee keer, want met een warm voorjaar ontstaan er al eerder problemen door het hoge fonteinkruid. Voorgaande jaren hebben we ruim 100 hectare gemaaid. Dit jaar is er meer geld beschikbaar en hebben we het maaigebied in het Markermeer verdriedubbeld. Dus Hoorn en onze prachtige havens zijn weer goed bereikbaar voor de pleziervaart.’

Maaigebieden Markermeer
In het Markermeer wordt de route Marken –Volendam -Hoorn gemaaid, inclusief de toegangen naar de havens van Marken, Monnickendam, Edam, Volendam, Warder, Schardam en Hoorn. De resterende hectares worden gemaaid in het wedstrijdgebied voor de kust van Hoorn en voor de kust van Volendam. Er is een overzichtskaart van de gebieden en routes waar gemaaid wordt. Ook is er een lijst met bijbehorende coördinaten. De maaigebieden zijn bepaald in overleg met de vertegenwoordigers van de recreatievaart, gemeenten en provincie.

Gezamenlijke aanpak
De gemeente werkt met verschillende partijen samen om de waterplantenoverlast rond het Markermeer, het IJmeer en de Randmeren aan te pakken. Provincie Noord-Holland, waterrecreatiepartijen en gemeenten hebben de krachten gebundeld en een aanbod uitgewerkt om het IJsselmeergebied bereikbaar, bevaarbaar en bevisbaar te houden. De regio is bereid hier de komende 5 jaar € 1,25 miljoen extra in te investeren, op voorwaarde dat het Rijk ook bijdraagt aan het oplossen van de problemen. Voor de korte termijn wordt ingezet op het maaien van de waterplanten. Voor de langere termijn wordt gekeken naar oplossingen om de groei van de waterplanten in de vaargebieden te remmen.

Plan maaien Randmeren, IJmeer en Markermeer
Het Watersportverbond is blij voor de watersporter, dat ook in 2018 het Hoornsche Hop gemaaid gaat worden. Het maaien van de Hoornsche Hop is onderdeel van het plan ‘Maaien Randmeren, IJmeer, en Markermeer’, waar het Watersportverbond in samenwerking met Toerzeilen, Hiswa Vereniging, Sportvisserij Nederland, Cooperatie Gastvrije Randmeren en de provincie Noord-Holland hard aan hebben gewerkt. Een soortgelijk uitvoeringsplan is gereed voor de Randmeren, ook het uitvoeringsplan voor het IJmeer is startklaar,  Hierover volgt later nog nader bericht.

Background