Hoge Raad - geen 6% BTW voor verhuur ligplaatsen voor sportboten

18 juni, 2018

Hoge Raad - geen 6% BTW voor verhuur ligplaatsen voor sportboten

Voor de wetswijziging per 2017 was de verhuur van alle ligplaatsen door watersportverenigingen die een havenmeester in dienst hadden btw-belast. Met ingang van 1 januari 2017 is de verhuur van ligplaatsen door een watersportvereniging, voor boten geschikt voor sport, vrijgesteld van btw. Hierbij is dus niet meer relevant of de vereniging een havenmeester in dienst heeft.

Een watersportvereniging met havenmeesters in dienst, wenste de verhuur van ligplaatsen voor boten geschikt voor sport te belasten met 6% btw en verzocht over het jaar 2013 om een btw-teruggaaf van het verschil tussen 6% en 21%. De belastingdienst wees dit verzoek af, waarna de watersportvereniging in beroep ging.

De Hoge Raad heeft vrijdag 15 juni 2018 in deze zaak beslist dat de verhuur van ligplaatsen voor sportboten in 2013 door een watersportvereniging met havenmeesters in dienst, niet belast mag worden met het verlaagde tarief van 6% btw. Het verhuren van ligplaatsen voor sportboten in een jachthaven, kwalificeert volgens de Hoge Raad niet als het gelegenheid geven tot sportbeoefening vanuit een sportaccommodatie. Het verlaagde 6% btw-tarief is hierop dus niet van toepassing.

Dit arrest van de Hoge Raad heeft geen effecten voor de btw-vrijstellingsregeling voor watersportverenigingen, die met ingang van 1 januari 2017 is ingegaan. Dit is een andere regeling dan die waar bovenstaande uitspraak om gaat.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, neem contact op met vereniging@watersportverbond.nl.

NB: bovenstaande tekst is gecontroleerd en goedgekeurd door het ministerie van Financiƫn.

Background