Lia Kolk-Hoeben benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

25 juni, 2018

Lia Kolk-Hoeben benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Lia Kolk-Hoeben is vrijdag 22 juni in de Roerkoning op het Starteiland verrast door de burgemeester van gemeente De Waadhoeke, drs. H. Apotheker. Hij kwam met de mededeling dat Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Alexander, Kolk-Hoeben heeft benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Zij krijgt deze onderscheiding voor haar jarenlange, vrijwillige en vooral enthousiaste inzet in diverse functies op sociaal en maatschappelijk gebied. Zo is zij voorzitter van Watersportvereniging De Meeuwen, voorzitter van de Friesche Elfstedenweek te water en coördinator van het trainingscentrum De Roerkoning van Koninklijke Watersportvereniging Sneek. Ook is Kolk-Hoeben betrokken bij de stichting Hart en Zeil en voorzitter van de Stichting Open Monumentendag in de gemeente Waadhoeke.

Voor het Watersportverbond is Lia sinds 2004 actief als lid van Commissie Wedstrijdzeilen van District Noord, in eerste instantie als lid en vanaf 2008 als voorzitter. Daarnaast is zij voorzitter van de Stichting TOP, dat o.a de stand van de klassenorganisatie op Boot Holland organiseert. Bovendien maakt Lia deel uit van het Platform Motorbootvaren van de sportbond. Het Watersportverbond feliciteert Kolk-Hoeben met de onderscheiding.  

Background