Nederland krijgt slimste stukje Noordzee

21 juni, 2018

Nederland krijgt slimste stukje Noordzee

Voor de kust van Den Haag, net buiten de haven van Scheveningen, komt een geavanceerd testgebied van 10x10 zeemijl. Hier zullen onder andere boeien en sensoren worden geplaatst voor het meten van wind, stroming en golven en de bewegingen van schepen. Dit alles wordt ondersteund door een netwerk, servers en computers om die data zo snel mogelijk naar de wal te verzenden en daar te verwerken.

Het Sailing Innovation Centre en het Watersportverbond maken deel uit van het consortium dat dit unieke ‘slimste stukje Noordzee’ in de komende vier jaar gaat realiseren, samen met TU Delft, KPN, TNO, Svasek Hydraulics en Gemeente Den Haag. Daarnaast zijn diverse bedrijven en instellingen betrokken bij deelprojecten.

Zeil Coach Cockpit
Voor het Sailing Innovation Center (SIC) en het Watersportverbond betekent de Proeftuin op de Noordzee een enorme versnelling en verbreding van lopende projecten. Zo is het SIC al enige tijd bezig met het project Zeil Coach Cockpit, om gegevens over de zeilboot (positie, hellingshoek, snelheid en koers) en de omstandigheden (wind, stroming en golven) zo exact mogelijk te meten en te combineren, samen met onder andere videobeelden van het gedrag en de handelingen van de zeiler(s). Met deze gecombineerde informatie verlopen de trainingen op het water en de nabesprekingen op de kant veel efficiënter. De Zeil Coach Cockpit richt zich met name op de Nederlandse topzeilers, maar maakt Scheveningen ook een aantrekkelijke trainingslocatie voor andere topploegen uit binnen- en buitenland.

Zeilwedstrijd van de Toekomst
Daarnaast loopt bij het SIC het programma Zeilwedstrijd van de Toekomst, dat zich richt op het ontwikkelen van nieuwe manieren en methoden om zeilwedstrijden inzichtelijker en spannender te maken voor toeschouwers op de wal, de media en kijkers thuis via tv en internet. Denk bijvoorbeeld (zoals bij de Formule 1 races) aan het beschikbaar maken van gegevens over de boten (snelheid, koers, virtuele positie​) en de omstandigheden, plus videobeelden en geluidsopnamen van de bemanning aan boord. Dat alles op een toegankelijke en (visueel) aantrekkelijke manier. Vandaar dat ook projecten starten op het gebied van tracking, data-visualisatie en de ontwikkeling van apps en community platforms.

Serge Kats, Manager Topsport Watersportverbond, is erg enthousiast over de recente ontwikkelingen rondom de proeftuin: de Proeftuin op de Noordzee zorgt ervoor dat we onze ambities op het gebied van innovatie sneller en sterker waar kunnen maken. Daarnaast sluit de functionaliteit van de proeftuin, met onder andere de hoogwaardige dekking voor datatransmissie, heel mooi aan op het onlangs aan Den Haag toegewezen WK 2022 voor Olympische klassen en alle extra activiteiten en events in de aanloop daarnaartoe. En niet alleen voor de Topsport is deze proeftuin goed nieuws. Een hele brede groep gebruikers ​zal profijt hebben van dit stukje Noordzee en dat is geweldig.”

De Proeftuin op de Noordzee richt zich namelijk ook op de maritieme sector en de visserij. Onder andere met de ontwikkeling van modellen die stroming en golfbewegingen voorspellen, monitoring en coördinatie van vaartuigen, detectie van drenkelingen en pilots met autonoom varen en drijvende zonnepanelen. Doel is om onder meer via een speciale stimuleringsregeling minimaal 50 MKB-ers en startups te betrekken bij deze proeftuin, met concrete innovaties en liefst in samenwerking met kennisinstellingen. Dat zou moeten leiden tot minimaal vijftig nieuwe producten en honderd nieuwe banen, gerelateerd aan de innovaties en in de haven van Scheveningen die zich met dit project verder kan ontwikkelen.

-----

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Background