Deltaprogramma Maas: klimaatverandering en waterveiligheidsnormen

02 mei, 2018

Deltaprogramma Maas: klimaatverandering en waterveiligheidsnormen

Er staat weer het nodige te gebeuren om Nederland gereed te maken voor de toekomst. De rivieren moeten meer water kunnen verwerken en de zeespiegel stijgt. De komende jaren worden er vele miljarden euro’s besteed om ons land klaar te maken voor de toekomst. De afgelopen jaren zijn de plannen voor het 'Deltaprogramma Maas' per stroomgebied verder uitgewerkt en de eerste projecten zijn in de voorbereidingsfase van de realisatie.

Bij de vormgeving van de plannen is het regioteam Brabant van het Watersportverbond al jaren betrokken als lid van de klankbordgroep Deltaprogramma Maas. Ook is het regioteam betrokken in de voorbereidingsfase van de realisatie, hierbij voeren zij overleg met de projectleiders. Het zijn langlopende trajecten met grote hoeveelheden rapporten, maar als je er niet vanaf het begin bij bent, heb je later geen recht van spreken.

Bij de vormgeving van de plannen wordt niet alleen gekeken naar het hoogwater beschermingsprogramma maar ook naar meekoppelkansen. Naast natuurontwikkeling denken we natuurlijk ook aan nieuwe mogelijkheden voor de watersport. Bij dit laatste kan gedacht worden aan het bevaarbaar maken van nieuwe geulen, aan havens en aan aanlegplaatsen.

In de landelijke rapporten zijn de kansen voor de recreatievaart genoemd en bij de detailuitwerking worden deze als optie meegenomen. In het Maasgebied is gekozen voor een combinatie van dijkverhoging en meer ruimte voor de rivier en dit laatste biedt kansen voor ons. De Maaswerken kunnen ook consequenties hebben voor de verenigingen en hun havens langs de Maas, dit nemen wij natuurlijk ook mee.

Voor vragen en suggesties: Herman Janssen, brabant@watersportverbond.comKijk hier voor meer informatie over de werkzaamheden van het regioteam Brabant en bekijk onderstaande animatie over hoe verschillende organisatie als provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat hier samen binnen het Deltaprogramma aan werken.

 

Deltaprogramma Maas from Deltaprogramma Maas on Vimeo.

Background