Offshore zeilen vervangt “Mixed One Person Dinghy” bij OS 2024

03 november, 2018

“Mixed Two Person Keelboat Offshore” vervangt “Mixed One Person Dinghy” bij Olympische Spelen 2024

Tijdens de jaarlijkse conferentie van de Internationale zeilfederatie World Sailing is besloten het voorgenomen event “Mixed One Person Dinghy” te vervangen door “Mixed Two Person Keelboat Offshore”. Offshore zeilen wordt hiermee Olympisch. Het Finn zeilen verdwijnt.

Hoewel eerder in het jaar anders besloten was, werd er vlak voor de conferentie een nieuwe submission ingediend met daarin het voorstel de Mixed One Person Dinghy te vervangen door het Offshore zeilen. Indien 75% van de World Sailing Council in zou stemmen met het herzien van de (in het voorjaar van 2018 besloten) events kon een wijziging nog doorgevoerd worden. Met 31 stemmen vóór (van de 41 uit te brengen stemmen) bleek er in de Council genoeg draagvlak voor het heroverwegen van de events. Later werden eveneens genoeg stemmen uitgebracht voor het daadwerkelijk doorvoeren van de wijziging. 

Uitrusting events 
Voorafgaand aan de conferentie konden ook voorstellen ingediend worden voor de uitrusting van verschillende events. Aan de hand van deze voorstellen is besloten de RS:X te behouden voor het windsurfen en dus nog niet over te gaan op foiling boards, zoals door Nederland was voorgesteld. In tegenstelling tot het windsurfen zal het mixed kiteboarden wél op een foiling board gaan gebeuren, met een RAM-Air (foil kite). De Mixed Two Person Dinghy zal een non-foiling tweemansboot met voorzeil, grootzeil en spinnaker worden. De kans is heel groot dat hiervoor de 470 zal worden verkozen. De Offshore kielboot wordt een klassieke ‘non foiling monohull’ van 6-10 meter en die geschikt is voor een windrange van 4-40 knopen. 
De uitrustingen voor kiteboarden en offshore zullen de komende maanden uitvoerig getest worden. Begin 2019, tijdens de voorjaarsconferentie van World Sailing, zal de uitrusting per event geëvalueerd worden. 

Gemengde gevoelens
Het Watersportverbond bekijkt de recente besluiten van World Sailing met gemengde gevoelens. Eerder dit jaar gaf hoofdcoach Jaap Zielhuis aan niet blij te zijn met de keuze voor mixed one person events, dus met het terugdraaien van een van die events valt er een zorg weg. Het Watersportverbond is groot voorstander van een goede samenwerking tussen Olympisch zeilen en zeezeilen, maar maakt zich wel zorgen over de financiële impact van een kielboot in het olympische programma. De kracht van het Olympisch zeilen zit in de eenvoud en toegankelijkheid, waardoor het over alle continenten wordt beoefend en daarmee tot 1 van de meest beoefende sporten wereldwijd behoort.

Hoe nu verder?
Er komen flink wat nieuwe disciplines bij in de zeilsport, waarvan op dit moment nog niet alle details (rondom het format en de uitrusting) definitief zijn. De komende maanden zal het Watersportverbond informatie verzamelen en in gesprek gaan met betrokkenen uit de verschillende disciplines, om een zo goed mogelijk beeld te kunnen schetsen van hoe alle Olympische disciplines eruit gaan zien en waar de beste kansen liggen. Ook moeten zaken als format en uitrusting eerst definitief gemaakt worden door World Sailing. 
Daarnaast moet er uiteraard gekeken worden naar de financiële mogelijkheden. Op dit moment draait het Watersportverbond medaille-campagnes in 6 van de 10 Olympische zeil disciplines. Inzetten op 10 disciplines is financieel niet haalbaar. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt.

Background