Verenigingen meegenomen in nieuwe subsidieregeling sportaccommodaties

23 november, 2018

Watersportacademy: verenigingen meegenomen in nieuwe subsidieregeling sportaccommodaties

Plannen om in 2019 te investeren in uw sportaccommodatie? Voor sportverenigingen komt er een nieuwe subsidieregeling voor de bouw en onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen aan. Om onze aangesloten vereniging zo goed mogelijk te informeren, organiseerde de Watersportacademy op maandag 19 november 2018 in Utrecht een themabijeenkomst over de regeling. Een verslag van een nuttige avond waarbij de opkomst zeer hoog was.

Sportverenigingen kunnen vanaf 1 januari 2019 een subsidieaanvraag doen voor investeringen in bouw en onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmateriaal. Met dit in gedachten waren 100 verenigingsbestuurders naar DeWeerelt van Sport, het hoofdkantoor van het Watersportverbond, in Utrecht afgereisd om zich te laten informeren over wanneer ze in aanmerking komen voor de subsidiepot van 87 miljoen euro voor amateursportorganisaties. Er is namelijk nog veel onduidelijkheid over de subsidieregeling.

Bouw en onderhoud accommodatie

Verenigingen kunnen door de nieuwe regeling jaarlijks 20% van de investering in bouw en onderhoud van de accommodatie en aanschaf en onderhoud van sportmaterialen aanvragen in een subsidie. Het minimale subsidiebedrag is € 5000,- euro (investering is dus minimaal € 25.000,- euro). Deze subsidie bevat een aanvullende subsidie van 15% voor maatregelen op het gebied van energiebesparing en toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

 Meer weten over de subsidieregeling? Klik dan hier >>

Uitbreiding btw-vrijstelling

Btw-specialist Pieter Tielemans, lid van ons College van Deskundigen en secretaris van WSV Sint-Annaland, vertelde wat de aanleiding is voor deze subsidie. Namelijk een uitbreiding van de btw-vrijstelling vanaf 2019, die met name gevolgen heeft voor gemeenten en sportbedrijven. Voor de aanwezigen werd duidelijk dat het effect voor verenigingen enkel is dat de verhuur van ligplaatsen, voor boten geschikt voor de sport, aan niet leden nu ook btw-vrijgesteld wordt. Hierdoor is er minder recht op aftrek van voorbelasting, maar men kan meeliften op de nieuwe subsidieregeling.

Bram Sluijk van Sportief Opgewekt informeerde iedereen vervolgens over de subsidie, de aanvraag en hoe verenigingen hun accommodatie kunnen verduurzamen. Sluijk kon alles uitleggen over besparen op elektriciteit, LED verlichting, zonnepanelen en energieneutraal worden en het stappenplan.

Wilt u de presentaties van de avond terugkijken? Klik dan hier >> 

Leerzame avond

Na de pauze en de presentatie van Bram Sluijk over het verduurzamen van sportaccommodaties, was er ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen. Dat het een leerzame avond was voor vele aanwezigen bleek wel uit de reacties: “Ik vond het nuttig. Eigenlijk zijn al mijn vragen beantwoord, zonder ze daadwerkelijk te hoeven stellen”, aldus een vereniging. Gedurende de avond werden er ook een aantal vragen gesteld die tot op heden nog niet beantwoord kunnen worden. Het Ministerie van VWS moet hier namelijk nog uitspraak over doen. Het Watersportverbond houdt vinger aan de pols.

Extra bijeenkomsten en ALV

Vanwege de vele inschrijvingen voor de eerste themabijeenkomst, organiseren we een extra bijeenkomst voor bestuursleden die zich niet meer hebben kunnen aanmelden. Deze extra bijeenkomst staat gepland op 6 december 19:30 tot 21:30 uur. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan hier >>

De Watersportacademy organiseert dit najaar meerdere themabijeenkomsten. Op zaterdag 15 december worden, voorafgaand aan de ALV, vier themabijeenkomsten georganiseerd. Eén van die bijeenkomsten dient als verdieping op de bijeenkomst van 19 november en 6 december 2018; subsidie bouw en onderhoud van sportaccommodaties. U kunt zich hier aanmelden voor de themabijeenkomsten en aan- of afmelden voor de Algemene Ledenvergadering.

Background