Contributienota: verzending 15 oktober

10 oktober, 2018

Contributienota: verzending 15 oktober

Het Watersportverbond verstuurt binnenkort naar al haar aangesloten verenigingen de contributienota. Elk jaar worden in de maand februari voorschotnota’s ‘contributie’ verstuurd naar de aangesloten verenigingen. Deze nota’s zijn gebaseerd op het aantal leden van de betreffende vereniging naar de stand per 1 juli van het voorgaand jaar, zoals vastgelegd in de ledenadministratie van het Watersportverbond. Deze voorschotnota bedraagt tenminste 90% van de afdracht van het voorgaande jaar.

Per 1 augustus ontvangen verenigingen een factuur in de vorm van een afrekennota. Deze afrekennota is gebaseerd op het werkelijk aantal leden op 1 juli van het lopende jaar met verrekening van de voorschotnota. Vanwege de overgang naar een nieuw ICT-systeem, kan het Watersportverbond de afrekennota’s pas versturen rond 15 oktober 2018.

Vragen of onjuistheden?

Tot slot willen wij u vragen om de ontvangen nota zo snel mogelijk te betalen. Uiterlijk 30 dagen na ontvangst van deze definitieve nota. Heeft u vragen over uw afrekennota of staan er feitelijke onjuistheden in uw contributienota, dan kunt u contact met ons opnemen via service@watersportverbond.nl of bel naar: 030-3077500.

Background