Oproep: wat betekent verzetten van klok voor uw vereniging?

26 september, 2018

Oproep: wat betekent verzetten van klok voor uw vereniging?

De Europese Commissie wil dat er zo snel mogelijk een eind komt aan het verzetten van de klok in de zomer en de winter. Een beslissing die voor veel discussie zorgt in Europa. Want wat zijn de voor- en nadelen van de zomer- en wintertijd en wat kan het verzetten van de klok betekenen voor watersportverenigingen?

Al jaren is er discussie over de zomer- en wintertijd. De Europese Commissie, onder aanvoering van commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, wil dat heel Europa gaat leven volgens de huidige zomertijd. Die zomertijd is om te voorkomen dat het in het holst van de nacht al licht wordt. Door de klok te verzetten, is het 's morgens langer donker, en blijft het 's avonds juist langer licht. De periode van daglicht komt zo beter overeen met de periode waarin de meeste mensen wakker zijn. In de winter is dat niet nodig. Of de wintertijd afgeschaft gaat worden, moet nog blijken. De commissie kan een voorstel doen, of we daarna de zomer- of de wintertijd aanhouden bepalen de landen zelf. En daar begint de hele discussie. In theorie kan Nederland dus beslissen om de wintertijd aan te houden. Een beslissing die voor watersportliefhebbers en watersportverenigingen negatief kan uitpakken.

Avondwedstrijden- en trainingen onder druk bij keuze voor wintertijd
Olivier Verhaar, secretaris van WSV Flevomare vertelt ons wat het verzetten van de klok naar de standaardtijd (lees: wintertijd) voor de vereniging kan betekenen: “Het risico lijkt op dit moment niet zo groot, maar mocht ervoor gekozen worden om de wintertijd in te stellen dan is de impact wel heel groot. Het betekent namelijk dat onze zomerwedstrijden niet meer door kunnen gaan, omdat het dan al om 21:00 uur donker is.” WSV Flevomare richt zich voornamelijk op wedstrijdzeilers. Voor hen is het op dit moment al een race tegen de klok om hun avondwedstrijden- en trainingen te varen in de zomer. Veel leden komen vanuit hun werk direct naar de vereniging, of hebben door drukte op de weg en thuissituatie moeite om op tijd aanwezig te zijn. “We beginnen in de zomer om 18:30 uur en komen in het donker terug. Mocht de wintertijd ingesteld worden dan is er geen ruimte meer ‘s avonds. We verliezen hierdoor onze toegevoegde waarde voor leden, omdat zij alleen nog in het weekend of op een vrije dag het water op kunnen”, aldus Verhaar. De vereniging in Almere heeft voor haar leden een verenigingsboot die vaak gebruikt wordt en overwoog om een tweede boot aan te schaffen. De aankoop van de tweede boot is op dit moment uitgesteld. Verhaar: “Mocht de keuze zomer- cq wintertijd negatief uitpakken, dan hebben we een grote investering gedaan waar we vervolgens nauwelijks van kunnen genieten.”

Oproep: wat zijn de consequenties voor uw vereniging?
Het Watersportverbond roept haar verenigingen en leden op om hun stem te laten hoor tegen een eventuele keuze voor wintertijd, omdat deze nadelig is voor de watersport. Om een vuist te kunnen maken wil de bond inventariseren of verenigingen zich bewust zijn van de consequenties die het instellen van de wintertijd voor onze verenigingen en haar leden te weeg brengen. “Om de omvang van de consequenties te inventariseren roepen we onze aangesloten verenigingen op om bij zichzelf te rade gaan wat het verzetten van de klok voor hen kan betekenen. Kunnen zij in de avonden nog wel het water op? En wat zou dit voor de vereniging betekenen op korte en lange termijn? Met de ontvangen feedback kan het Watersportverbond een onderbouwd standpunt innemen in gesprekken met NOC*NSF en de politiek.” aldus Roeland Geertzen, manager verenigingen en recreatieve sport bij het Watersportverbond.

De zomertijd en wintertijd hebben allebei voor- en nadelen, maar de consequenties voor watersportverenigingen zijn bij de keuze voor wintertijd wel erg groot. Wat vindt u? Zou uw vereniging kiezen voor een zomertijd of wintertijd? Of zou u het willen laten zoals het nu is?

Klik hier om deel te nemen aan het onderzoek >>

Heeft u vragen over dit artikel of wilt u uw verhaal delen over de consequenties die kunnen optreden bij uw vereniging? Neem dan contact met ons op via belangenbehartiging@watersportverbond.nl o.v.v. ‘consequenties instellen wintertijd’.

Background