Koninklijke erepenning voor WSV Aeolus

21 februari, 2019

Koninklijke erepenning voor WSV Aeolus

Watersportvereniging Aeolus heeft onlangs de koninklijke erepenning mogen ontvangen. De vereniging uit Amsterdam werd opgericht op 5 juli 1918 en vierde vorig jaar haar 100-jarig jubileum. Begin 1919 is de vereniging, zoals dat destijds nog hoorde, koninklijk erkend. Sindsdien is de watersportvereniging een vaste waarde aan de noordoever van het IJ in Amsterdam.

Op 12 januari van dit jaar heeft de wethouder Sportzaken van de gemeente Amsterdam de koninklijke erkenning bevestigd. Mevrouw Kukenheim reikte als locoburgemeester de koninklijke erepenning aan de voorzitter uit. De wethouder én het jongste aanwezige lid ontvingen vervolgens het boek Variaties en Deviaties, dat gaat over 100 jaar Aeolus.

Over WSV Aeolus

WSV Aeolus is een kleinschalige watersportvereniging met 54 leden en daarnaast nog een aantal ereleden, buitengewone leden en familieleden als lid. WSV Aeolus heeft alle ontwikkelingen van Amsterdam-Noord van nabij meegemaakt. De opkomst van de industrie, de oorlog, de transformatie van het grote industriegebied naar kleine bedrijvigheid en het dempen van kanalen waardoor de vereniging met haar haven, in goed overleg met de gemeente Amsterdam, is verplaatst naar de Motorkade.

Kijk voor meer informatie over WSV Aeolus op: www.jachthaven-informatie.nl/jachthaven/wsv-aeolus

 

Background