Relatie tussen jongeren/studenten en watersport

11 februari, 2019

Relatie tussen jongeren/studenten en watersport

Van februari tot en met april zal Cathelijne Beers het Watersportverbond komen versterken. Cathelijne zat tot voor kort in het bestuur van de Verbonden Nederlandse Studenten Zeilverenigingen Nestor, de overkoepelende organisatie over alle Nederlandse studentenzeilverenigingen.

V.N.S.Z. Nestor heeft als doel de zeilsport onder de studentenzeilverenigingen te bevorderen. Vorig jaar zijn acht studentenzeilverenigingen lid geworden van het Watersportverbond.

De komende maanden zal Cathelijne gaan onderzoeken hoe de verbinding tussen doelgroep jongeren (in het bijzonder studenten) en zeilen kan worden versterkt. Zij zal bezig gaan met onder andere de volgende thema's:

  • Studentenzeilverenigingen onder jeugdige (wedstrijd)zeilers en instructeurs (die binnenkort gaan studeren) promoten;

  • Meer studenten laten deelnemen aan wedstrijden;

  • Meer studenten interesseren voor opleidingen tot instructeur, trainer en/of wedstrijdofficial;

  • Ontsluiten aanbod van wedstrijdboten voor zeilers zonder boot die wedstrijden willen zeilen.

Voor vragen en/of ideeën is Cathelijne bereikbaar via cathelijne.beers@watersportverbond.nl.

Nestor is er voor studentenzeilverenigingen maar het Watersportverbond is er voor alle watersporten. Het Watersportverbond zal ook kanovaarders, wind- en kitesurfers en suppers meenemen in de plannen.

Background