50-jarig bestaan Watersport Vereniging Sloterplas gevierd

08 juli, 2019

50-jarig bestaan Watersport Vereniging Sloterplas gevierd

Feest bij Watersport Vereniging Sloterplas (WVS). De vereniging, opgericht op 6 juni 1969, vierde in het weekend van 15 en 16 juni haar 50-jarig jubileum. De jachthaven van de vereniging ligt op een prachtige plek op het watersporteiland aan de Sloterplas in het Sloterpark. Na enkele jaren ligplaatsen te hebben gehuurd aan de noordkant van de plas is in 1972 de vereniging gestart op de huidige plek met een aantal zeilbootjes en 20 leden die gezamenlijk de aanloop hebben gefinancierd door middel van een renteloze lening.

Van een zeilclub met een aantal leden is WVS in de loop der jaren uitgegroeid tot een vereniging met 190 leden en donateurs en 160 ligplaatsen. Op het watersporteiland vindt men ook de Kanovereniging Sloterplas, de Amsterdamse Hengelsport Vereniging, Watersportcentrum Sloterplas (gericht op de jeugd en zeilcursussen) en Scouting Phoenix en Scouting Sarto. Voor alle leeftijden, doelgroepen en watersportliefhebbers zijn er dus activiteiten op de Sloterplas.

Sloterplas aantrekkelijk voor Amsterdammers en andere watersportliefhebbers

De gemeente Amsterdam heeft de laatste jaren actief ingezet op ontwikkeling van de Sloterplas, het Sloterpark en de omgeving om zodoende het gebruik, de kwaliteit, bereikbaarheid en veiligheid van het gebied te verbeteren en de Sloterplas aantrekkelijk te maken voor alle Amsterdammers en andere watersportliefhebbers. De laatste jaren worden de twee sluizen (Akersluis richting Ringvaart en Cramersluis richting stad) op afstand bediend, waardoor de Sloterplas gemakkelijk toegankelijk is geworden.

Toekomstvisie

Gezamenlijk wordt met de verenigingen op het watersporteiland en andere betrokkenen een toekomstvisie uitgestippeld. De vereniging heeft daarop de laatste jaren al ingespeeld door fors te investeren in de haven via vervanging van de steigers, uitbreiding van het aantal ligplaatsen en uitbreiding van de accommodatie. Het aantal leden, ook jongere, groeit daardoor nog steeds.

50-jarig bestaan

Om het 50-jarig jubileum te vieren organiseerde de vereniging een receptie voor leden, donateurs, adverteerders en genodigden. De voorzitter, Jan Heimenberg, belichtte de historie van de Sloterplas, de beginfase van de jachthaven en enkele markante punten uit de 50-jarige geschiedenis. De samenstelling van de boten in de haven is in de loop der jaren veranderd. Van voornamelijk zeilschepen naar overwegend motorboten en een toenemend aantal sloepen. Ook is de vereniging altijd meegegaan met de ontwikkelingen in de tijd. Zoals de faciliteiten, inrichting en uitbreiding van de haven, zonnepanelen, energiebesparende verlichting, een compleet vernieuwde website, wifi, beveiligingscamera’s en wellicht straks de app. De voorzitter benadrukte dat dit alles niet tot stand had kunnen komen zonder de inzet van de vele leden en vrijwilligers. Daarna was het tijd voor live muziek met een sixtiesband. Door de inzet van heel veel leden bij de organisatie, de voorbereiding, tijdens het weekend en daarna is het een fantastisch jubileumfeest geworden, wat blijkt uit de reacties van de leden. Op naar de volgende 50 jaar kunnen we niet zeggen natuurlijk, maar laten we er voorlopig maar eens tien bij doen.

Jubileumtegel

Namens het Watersportverbond was bestuurslid Peter van Arkel bij de receptie aanwezig. Hij feliciteerde namens het bestuur de vereniging met het jubileum en overhandigde de jubileumtegel aan de voorzitter. Meer weten over Watersport Vereniging Sloterplas? Kijk dan op de verenigingswebsite www.wvsloterplas.nl. Tip: de vereniging heeft nog ligplaatsen beschikbaar!

Background