Nieuw reglement persoonlijke zeilnummers geïntroduceerd

19 juli, 2019

Nieuw reglement persoonlijke zeilnummers geintroduceerd

Het Watersportverbond vervangt de eerder afgesloten individuele overeenkomsten met Klassenorganisaties door een nieuw generiek reglement, waar in de bijlage klasse specifieke elementen benoemd zijn.

Hiermee streeft het Watersportverbond naar meer helderheid en eenvoud in dit aspect van de regelgeving. 
Op basis van feedback van de Klassenorganisaties zijn recentelijk nog enkele wijzigingen aangebracht. Het Watersportverbond zal, met het oog op eenvoud en toepasbaarheid, dit reglement blijven aanpassen op basis van toekomstige ervaringen. 
Lees het nieuwe reglement Persoonlijke zeilnummers hier.
Mocht u op- of aanmerkingen hebben over dit reglement, stuur dan een email aan arend@watersportverbond.nl of bel met 06-28567828
Background