In Memoriam: Jan Postma

07 juni, 2019

In Memoriam: Jan Postma

Ons bereikte het droevige bericht dat Jan Postma op dinsdag 4 juni op 72 jarige leeftijd is overleden.

Jan Postma was vanaf 1996 actief binnen de Noord Nederlandse Watersport Bond in diverse commissies van de NNWB en vanaf 2000 als bestuurslid van de NNWB. In 2004 is hij hiervoor onderscheiden met de Jaap Helder penning.

Na de fusie in 2004 met het Watersportverbond was hij lid van het bestuur District Noord en voorzitter van de Commissie Wedstrijd Zeilen district Noord en daarmee onder andere verantwoordelijk voor de District Noord Kampioenschappen en de Verenigingscompetitie. Daarnaast was hij ook voorzitter van de Stichting TOP van waaruit jaarlijks de aanwezigheid van de klassenorganisaties op Boot Holland werd georganiseerd.

Jan heeft zich altijd vol enthousiasme ingezet om de belangen van de (jeugd)\zeilers zo goed mogelijk te behartigen en was veel op pad voor de watersport.

De laatste jaren was hij door zijn afnemende gezondheid niet meer actief, maar altijd bijzonder belangstellend.

Het Watersportverbond wenst de familie, vrienden en kennissen veel sterkte met dit verlies.

Background