WSV Brielle viert 60-jarig bestaan

23 oktober, 2019

WSV Brielle viert 60-jarig bestaan

Op 12 oktober 2019 bestond WSV Brielle 60 jaar en dat werd uiteraard gevierd. Het Watersportverbond was daarbij vertegenwoordigd door de voorzitter van de regio Delta Noord, Arjen de Vries.

Op de drukbezochte receptie in het clubgebouw memoreerde voorzitter Chris Visser dit heugelijke jubileum.

Bijna 450 jaar geleden voeren de Watergeuzen vanaf de Brielse Maas het riviertje de Goote op om Den Briel te bevrijden van het Spaanse juk. Dat riviertje heeft de eeuwen daarna zijn functie verloren, maar de oorspronkelijke monding in de Brielse Maas is nu het domein van de Watersportvereniging Brielle; één van de eerste watersportverenigingen die zich eind jaren '50 van de vorige eeuw konden vestigen in het toen in ontwikkelingen genomen recreatiegebied Het Brielse Meer. En inmiddels is WSV Brielle een levende vereniging van ruim 100 leden in een dynamisch gebied.

Chris Visser wees deze avond op de toenemende regeldruk vanuit de overheid en dus extra last voor de vrijwilligers. Wel was hij verheugd over de goede samenwerking met gemeente, recreatieschap en Watersportverbond. "Alleen met samenwerking is er toekomst voor verenigingen!"

Het Watersportverbond feliciteert WSV Brielle met dit mooie jubileum!

Background