Advies over mogelijkheden Algemene Vergadering tijdens coronacrisis

14 mei 2020

Wij krijgen veel vragen van verenigingen over de organisatie van de Algemene Vergadering op de vereniging. De meeste verenigingen hebben juist in deze periode een Algemene Vergadering gepland die nu door de coronacrisis niet door kan gaan.

Onlangs is de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid goedgekeurd. Door deze tijdelijke wet is het mogelijk een vergadering te houden via elektronische weg, ook als dit niet in de statuten geborgd is. Maar ook de vergadering uitstellen is mogelijk.

De mogelijkheden op een rij:


1. ALV uitstellen

Dat kan tot 4 maanden na de datum waarop de ALV (volgens de statuten) gehouden zou moeten worden. Dat geldt dus ook voor het vaststellen van de jaarrekening. Als de lopende besluitvorming van de vereniging niet in problemen komt, dan is dit zeker een mogelijkheid.


2. ALV als niet fysieke bijeenkomst voorbereiden en de stemmen vooraf ophalen

In dit geval worden alle stukken en gevraagde besluiten vooraf per email opgestuurd naar alle leden en vraagt men om vooraf te stemmen en/of vragen in te dienen. Voor het indienen van vragen moeten de leden tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de algemene vergadering in de gelegenheid worden gesteld. Tijdens de ALV zelf, die als webcast via Teams, Zoom of andere tool wordt gehouden, worden de vragen beantwoord en moeten de antwoorden op de website van de vereniging worden geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk worden gemaakt voor de leden.3. Volledig online ALV inclusief stemtool organiseren

In dit geval wordt de ALV op normale wijze voorbereid, maar wordt de vergadering uitgezonden via Teams, Zoom, Google, of een andere tool. De leden kunnen tijdens de vergadering digitaal stemmen. Inmiddels zijn hier meerdere applicaties voor ontwikkeld. NOC*NSF heeft een voorselectie gemaakt van aanbieders die dit kunnen faciliteren voor verenigingen.


In dit artikel van NOC*NSF worden de drie mogelijkheden nader toegelicht. Daarnaast hebben ze een stappenplan voor het organiseren van een elektronische algemene vergadering uitgewerkt en is een advies over online stemtools opgenomen.

Uitgelichte artikelen

Besturennieuwsbrief Coronavirus en watersport

De partners van het Watersportverbond