Dag van de Wedstrijdofficial – Zeilen, Kite- en Windsurfen

Goed bezochte Dag van de Wedstrijdofficial

7 februari 2020

Met ruim 110 aanmeldingen was de Dag van de Wedstrijdofficial goed bezocht. Ditmaal niet alleen fysiek, maar ook online via de video conference. Tijdens de Dag van de Wedstrijdofficial, bedoeld als bijscholing, werden een zestal topics behandeld.

 

Veiligheid

Roy van Aller gaf aan dat de Offshore Special Regulations nu ook een variant voor open boten kent. Hierdoor is er nu de optie om deze voor wedstrijden van toepassing te verklaren, zodat er een standaard ontstaat waar deelnemers aan moeten voldoen, onafhankelijk van de klasse waar men in vaart. Een aandachtspunt hierbij , is wel om te kijken welke zaken niet van toepassing zouden moeten zijn.

 

Licentie- en lidmaatschapverplichting, controle door Watersportverbond

Arend van Bergeijk gaf een toelichting op de de mogelijkheid voor een Organiserende Autoriteit om de controles vooraf (of achteraf) uit te laten voeren door het Watersportverbond.


Kwalificatiestructuur Officials

Arend van Bergeijk benadrukte vervolgens de sinds 2019 aangepaste kwalificatie regels voor Officials, waarbij t/m niveau 3 onder voorwaarden, kwalificaties uitgegeven kunnen worden door een aangesloten vereniging. Tevens werd een overzicht gegeven van het hernieuwd opleidingsaanbod, waarbij met name nieuwe vrijwilligers een mogelijkheid wordt geboden zich voor te bereiden op inzet bij zeilwedstrijden.


Behandeling Regel 69 protest

Geert Geelkerken ging in op de verschillen van behandeling tussen een regulier protest en een protest op grond van artikel 69. Kernpunt hierbij is dat er weliswaar verschillen zijn, maar dat deze geen reden tot terughoudendheid in de behandeling hoeven te zijn. De verschillen zijn immers helder en eenvoudig toepasbaar.


Jury buiten de protestkamer

JJ Korpershoek brak een lans voor aanwezigheid van jury op het water, i.p.v. de traditionele toepassing waarbij de jury zeilers enkel in de protestkamer treft. Verschillende vormen passeerden de revue. Tevens werd er ingegaan op de mogelijkheid om protesten te behandelen met behulp van 'video conferencing'. Denk aan offshore wedstrijden met finish op een andere locatie. Tenslotte was er ook aandacht voor het vervullen van dubbelfuncties binnen het comité, met name Jury – Technisch Comité.


Navigatiesoftware voor Wedstrijdcomité's

Diederik Vogelsang gaf een demonstratie van het systeem dat gebruikt wordt door KWVL en ingezet is door KNZ&RV bij Eredivisie Zeilen 2019. Het uitleggen en aanpassen van startlijn en baan wordt hierdoor vergemakkelijkt. Op één scherm is te zien hoe de baan ligt, de wind waait, de stroom loopt én wat de windverwachting is. Dit alles gecombineerd met VPP’s van de deelnemende klasse(n) leidt tot een tool dat RC’s veel rekenwerk en inschattingen uit handen kan nemen.

Replay en documentatie

Een replay van de dag is beschikbaar, alsmede de gebruikte presentaties. Zie onderstaande downloads.

 

Foto: Lifeshots Photography

Uitgelichte artikelen

Wedstrijdsport

De partners van het Watersportverbond