Hoe haal je voordeel uit de gemeenteraadsverkiezingen?

25 november 2021

Hoe haal je voordeel uit de gemeenteraadsverkiezingen 2022 voor jouw vereniging?

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente is cruciaal voor het sportbeleid: van de ruim 2 miljard die overheid jaarlijks uitgeeft aan sport, komt 1,5 miljard van de gemeenten. De sport- en beweeg sector verdient een prominente plek op de politieke agenda in alle gemeenten. 

Zorg dat je een relatie opbouwt met jouw gemeente door regelmatig contact te hebben.

 

Voor elke watersportvereniging is het verstandig om te investeren in een goede relatie met de gemeente. Als vereniging kan jij de watersport onder de aandacht brengen en op de politieke agenda van jouw gemeente krijgen. We geven je graag een aantal tips;

  • Zorg dat je een relatie opbouwt met jouw gemeente door regelmatig contact te hebben. Dan kan je makkelijker en sneller schakelen ook als er iets vervelends aan de hand is.
  • Zorg dat je jouw vereniging en de watersport zichtbaar maakt voor de politiek en de aantrekkelijkheid ervan aantoont voor de gemeente (een economische trekker, een rustpunt, deel van het sociale functie, sport en bewegen). Onderzoek de behoefte en het beleid van jouw gemeente t.a.v. sport en recreatie en speel hierop in.
  • Kijk hoe je de relatie sterker kunt maken. Bijvoorbeeld door gemeenteraadsleden en/of B&W uit te nodigen voor een rondleiding, rondvaart, kennismaking les, borrel etc. Maak van het bezoek een artikel met foto voor de plaatselijke krant.
  • Zorg dat je op de hoogte bent van het bestaand beleid, van het coalitieakkoord en nota’s. Wijs de bestuurders hier op. Het is taai werk, maar het loont.
  • Bezoek raadsvergaderingen, inspreek- en voorlichtingsavonden. Dan maak je jezelf zichtbaar en weet je wat er speelt.
  • Zorg dat je de e-mail adressen van de raadsleden en B&W hebt zodat je ze direct kan benaderen als dat nodig is.
  • Houd contact met zowel de coalitie als met de oppositie zodat je het hele speelveld kan inzetten voor jouw zaak.
  • Als er problemen zijn schrijf dan gericht, duidelijk en geef mogelijk een alternatief aan. Verwijs naar eerdere contacten, afspraken, nota’s, beleid etc. Maar bovenal: blijf beleefd en vriendelijk. 
  • Houd met enige regelmaat contact met jouw regioteam van het Watersportverbond. Zij kunnen tips en adviezen geven en zaken hogerop spelen richting de provinciale en landelijke politiek

Heb je nog meer vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Louise Polet via vereniging@watersportverbond.nl

De partners van het Watersportverbond