Ontwikkelingen rondom BOSA subsidie

Wijzigingen voor 2020 en hoe verhoudt de subsidie zich ten aanzien van investeringen in zonnepanelen.

17 januari 2020

Zoals we in de vorige besturennieuwsbrief al aankondigde zijn er vanaf 1 januari 2020 een aantal wijzigingen voor de BOSA-subsidie.

Een onderdeel van de subsidie zijn energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen. Veel verenigingen zijn geïnteresseerd in de aanleg hiervan. Wij hebben het ministerie de vraag voorgelegd of de aanleg van zonnepanelen (net als baggeren) 100% subsidiabel is, ook in geval van gemengd gebruik (zeilboten/motorboten ligplaatsen). Hierbij hun antwoord:

“Het aanschaffen van zonnepanelen komt in aanmerking voor 30% subsidie indien de zonnepanelen voldoen aan de door ons gestelde voorwaarden voor zonnepanelen. Voor de voorwaarden verwijs ik u naar de website. De kosten van de zonnepanelen moeten dan wel boven het minimumbedrag uitkomen, er moet BTW staan op de facturen en uw vereniging moet wel bestemd zijn voor amateursport. Het gaat erom dat de vereniging btw plichtig is voor de activiteit (in dit geval dus de factuur voor aanschaffing van zonnepanelen).“

Wij horen graag alle uitspraken die jullie ontvangen van jullie belastinginspecteurs, de Belastingdienst of DUS-I (BOSA) over dit onderwerp. Je kunt dit sturen naar vereniging@watersportverbond.nl

De partners van het Watersportverbond