Oproep: deelnemers gezocht voor pilot 'watersportverenigingen seniorenproof'

28 februari 2020

Onze leden worden steeds ouder. We willen ze graag zo lang mogelijk als actief lid van onze verenigingen behouden. Maar wat is daarvoor nodig? Zijn de haven en clubhuis voldoende aangepast voor oudere leden op jouw vereniging? En biedt de vereniging passende activiteiten? 

Het Watersportverbond is daarom een pilot gestart om verenigingen “seniorproof” te maken. Dit doen we door een of meerdere sessies op de vereniging te houden om samen met jouw te ontdekken waar oudere leden tegen aanlopen en vervolgens te ondersteunen bij het bieden van oplossingen. Daarnaast ontwikkelen we een standaard met fysieke aanpassing waaraan jouw haven zou moeten voldoen en werken we samen met het Ouderenfonds om ook de ouderen aan de vereniging te blijven binden als ze niet meer kunnen varen. 

Na de pilot willen we de zilveren wimpel introduceren. Verenigingen die aan alle eisen voldoen (zowel fysieke voorzieningen als sociale activiteiten) kunnen de Zilveren Wimpel uitgereikt krijgen. Zo weet iedere watersporter dat de vereniging seniorproof is! 

Deelnemen aan de pilot? Neem dan voor meer informatie en de voorwaarden contact op met Hedwich Kuipers hedwich.kuipers@watersportverbond.nl

De partners van het Watersportverbond