Regioteam Fryslân: investeren in goede infrastructuur voor waterrecreatie

Fryslân is een watersportprovincie bij uitstek.

14 maart 2019

Fryslân is een watersportprovincie bij uitstek. De provincie heeft alles wat watersportfanaten zich maar kunnen wensen. Naast de vele meren, grachten, sloten en waterwegen kan je ook het avontuur zoeken op de Waddenzee. Geen wonder dat ieder jaar duizenden zeilers, motorbootvaarders en andere watersportliefhebbers naar Friesland trekken.

Dat iedereen kan genieten op het water is geen vanzelfsprekendheid. Daar werken dagelijks duizenden mensen aan. Het regioteam Fryslân van het Watersportverbond spant zich in voor de belangen van alle watersporters en watersportverenigingen in het gebied. Samen met verschillende partijen, zoals de provincie Fryslân, recreatieschap Marrekrite, gemeenten, natuurorganisaties, commerciële watersportbedrijven en lokale verenigingen in de provincie zet het regioteam zich in om de watersport in Friesland te vertegenwoordigen en de provincie nog aantrekkelijker en veiliger te maken voor onze verenigingen en haar leden. Maar wie zijn de mensen achter het regioteam? En wat voor werkzaamheden voeren ze uit?

Het regioteam Fryslân bestaat uit vijf vrijwilligers die zich vaak al jaren voor de watersport en lokale vereniging inzetten. Regiovertegenwoordiger Rienk Broers vertelt: “We vormen een klein team, maar hebben wel veel kennis in ons midden. Iedereen heeft zijn eigen gebied, kennis, netwerk en expertise. Samen vullen we elkaar goed aan. Als er ergens knelpunten ontstaan gaan we langs bij gemeenten en verenigingen om te luisteren naar hun standpunten, meningen en belangen.”


Friesland nog aantrekkelijker maken voor watersporters

Waterrecreatie is zoals gezegd erg belangrijk voor de provincie en haar gemeenten. Een goede infrastructuur op het gebied van water- en landrecreatie is daarvoor noodzakelijk. De afgelopen vijftien jaar heeft de provincie daarom flink geïnvesteerd in het Friese Merenproject, dat de provincie nog aantrekkelijk moest maken op watersportgebied. Het regioteam Fryslân is nauw betrokken geweest bij dit project. Als adviseur, maar ook regelmatig als bemiddelaar tussen de diverse partijen. “Er is onder andere gekeken naar een betere doorstroming van het autoverkeer en kortere wachttijden voor bruggen en sluizen”, vertelt Broers. “Er is veel geld beschikbaar gesteld voor het opknappen van havens, het waterfront en vaarwegen. Nieuwe steigers zijn gerealiseerd voor zeilers en motorbootvaarders, maar dankzij de inspanningen van ons team zijn op diverse plaatsen ook speciale steigers en overdraagplaatsen gerealiseerd voor kanovaarders.


Watersportverenigingen in de regio

Juist omdat de waterrecreatie zo’n belangrijke inkomstenbron is voor de provincie, verschijnen de leden van het regioteam vaak aan tafel bij de provincie en gemeenten om advies te geven over de watersport en hun belangen. Het belang van de watersportverenigingen wordt daarbij nooit vergeten. In de regio zitten zo’n 30 bij het Watersportverbond aangesloten watersportverenigingen. De meeste van hen hebben ieder hun eigen water waar ze zich aan verbinden, de projecten zijn daardoor zeer divers.


Snelvaren op Burgumer Mar

Een goed voorbeeld is het initiatief om het snelvaren op de Burgumer Mar weer toe te staan. De verenigingen in de omgeving zien het snelvaren op het meer niet zitten. In samenwerking met het regioteam hebben de verenigingen een brief geschreven aan Gedeputeerde Staten (de provincie is vaarwegbeheerder), is er ter plaatse met gedeputeerde Kramer gesproken en heeft het regioteam deelgenomen aan een inspraakavond en de Staetemerke op het provinciehuis te Leeuwarden. “We zijn van mening dat het snelvaren moet kunnen, maar wel op een verantwoorde wijze en op een locatie waar het andere watersporters niet in gevaar brengt of voor overlast zorgt”, aldus de regiovertegenwoordiger. De politiek steunt het initiatief en wil het snelvaren voor een proefperiode van twee jaar toestaan. We hebben in overleg met de verenigingen uit Burgum en Eastermar een brief geschreven aan Gedeputeerde Staten over de locatie, zodat het snelvaren en de recreatie elkaar niet in de weg komen te zitten. De gesprekken over de problematiek lopen en het regioteam blijft betrokken.

Meer weten over de werkzaamheden van het regioteam Fryslân? 

Zestien regioteams

Er gebeurt op lokaal niveau veel op het gebied van belangenbehartiging. De regioteams van het Watersportverbond praten mee over de bediening van de bruggen en de sluizen, over het maaien van de waterplanten, over het laten aanleggen van steigers en kano-oververdraagplaatsen en nog veel meer! In zestien regio's vertegenwoordigen onze regioteams de watersport, zodat de belangen van uw vereniging vertegenwoordigd worden. Kijk voor meer informatie over al deze werkzaamheden, en de regioteams op de pagina 'In mijn regio'. 

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond