Schelphoek blijft open om te ankeren door inzet regioteam Deltawateren

27 augustus 2021

Eind mei verscheen er in de Provinciale Zeeuwse Courant een artikel waarin Staatsbosbeheer vertelt dat Schelphoek bij Serooskerke door een aantal aanpassingen volledig wordt afgesloten om rust te geven aan kwetsbare broedvogels. Schelphoek is een populaire ankerplaats voor de recreatievaart. Het regioteam is in actie gekomen en heeft met succes een zienswijze ingediend om het gebied toegankelijk te houden voor een overnachting aan het anker. 

 

Afrastering over volle lengte oude dijk

Een deel van het strand was al afgesloten met hekken om de rust van de vogels in het gebied niet te verstoren. Dit hek zal worden doorgetrokken over de oude dijk, zodat ook vanaf de waterkant de grens tussen toegankelijk en verboden gebied duidelijk zou worden. Daarbij zou er een ankerverbod komen in de baai. Het zou volgens Staatsbosbeheer verboden zijn om je ‘s nachts in een natuurgebied te bevinden. 

 

Ankerplaats voor rustzoekers

In deze baai wordt regelmatig geankerd door watersporters die rust zoeken. Ankeren verstoort de vogels in het gebied niet. Het regioteam Deltawateren van het  Watersportverbond heeft daarom een zienswijze ingediend. En met succes. Het verbod op het ‘s nachts aanwezig zijn in een natuurgebied blijkt niet te bestaan. De grens van het verboden gebied wordt daarom opgeschoven tot de grens water/land bij laagwater. Zo kan er gelukkig nog geankerd worden. Recreanten die aan land willen om bijvoorbeeld hun hond uit te laten, moeten nu wel een stukje verder varen naar de trailerhelling.

 

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond