Voortgang zaak Borssele

8 september 2022

Voortgang zaak  Borssele

In februari van dit jaar tekenden wij beroep aan tegen een besluit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waarmee de doorvaart van het windpark Borssele voor de pleziervaart werd beperkt tot een corridor. De zaak komt begin december voor. In de tussentijd zitten wij niet stil.

De onderwerpen waar wij specifiek aandacht voor hebben gevraagd, zijn: doorvaart windparken, bootregistratie en waterplanten.

In april spraken wij de directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme zaken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). We hebben uitvoerig gesproken over hoe we de belangen van de recreatievaart zo goed mogelijk naar voren kunnen brengen en samen gekeken of we inderdaad in de juiste gremia aan tafel zitten. Dit laatste bleek grotendeels het geval en wordt door het ministerie verder geconcretiseerd en aangevuld. De onderwerpen waar we, gelet op de actualiteit, specifiek aandacht voor hebben gevraagd, zijn: doorvaart windparken, bootregistratie en waterplanten. De doorvaarbaarheid van windmolenparken hebben we ook met de minister van I&W (Harbers red.) kunnen bespreken.

Eind juni zaten we aan tafel bij de voorzitter van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, Tjeerd de Groot. Ook daar hebben we onze belangen voor een vrije doorvaart door windmolenparken nog eens duidelijk gemaakt. Daarnaast hebben wij aangeboden de Kamercommissie van informatie te voorzien op belangrijke dossiers als registratie, lozingen en waterplanten. 

De heer De Groot heeft de punten over doorvaarbaarheid ingebracht tijdens een Kamerdebat over maritieme zaken en daar gepleit voor de veiligheid van doorvaart en het belang onderstreept om met het Watersportverbond, de Toerzeilers en de Belangenvereniging voor Beroepschartervaart (BBZ) om tafel te gaan om dit op een goede manier op te lossen. Ook het verschil in beleid tussen Nederland en Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk kwam daarbij naar voren.

Met het oog op toekomstige besluitvorming over de doorvaart van windmolenparken en een zo direct mogelijke stem in het Noordzeeoverleg houden we nauw contact met de voorzitter van dit overleg: mevrouw Sybilla Dekker. Haar spraken we 30 augustus voor het laatst.

Kortom we blijven op het hoogste niveau ons standpunt over de doorvaart van windmolenparken aan de orde stellen in nauwe samenwerking met onze partners de Toerzeilers en de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ).

Deel dit artikel:

Voortgang zaak Borssele